Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan uzmanlık yeterlik tezleridir. Tezlerde öne sürülen fikirler yazarlarına aittir, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Elektronik kopyası olmayan yeterlik etütlerine Kurulumuz kütüphanesinden ulaşılabilir.

Yeterlik etütlerinden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Yeterlik Etütleri, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.

© Sermaye Piyasası Kurulu

Dönem Etüt Adı Yazar Yayın Tarihi Doküman
32-05 Tezgahüstü Piyasada İşlem Gören (fark kontratları dahil) Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Organize Piyasada Gerçekleştirilmesine İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Caner YAMAN 2018 -
32-11 Aracı Kurumlarda İç Denetim Sistemi ve İç Denetim Sisteminin Etkinleştirilmesine İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Cemile Ezgi ER 2018 -
32-15 YATIRIMCI ZARARLARININ TAZMİNİNDE TEKÂFÜL (KATILIM SİGORTACILIĞI) MODELİ Feyza Elif KARACİF 2018
32-16 Kredili İşlem Düzenlemelerinin Yurtdışı Kredili İşlem Mevzuatı ile Karşılaştırılması ve Ülkemiz Mevzuatının Geliştirilmesine Yönelik Değerlendirme ve Öneriler (Hizmete Özel) Ezgi TUFAN 2018 -
32-18 Halka Açık Ortaklıkların Bağışta Bulunmasına İlişkin Esaslar (Hizmete Özel) Sibel BAL 2018 -
32-22 Yöneticilere Yapılan Ödemelerin Şirkete İadesi Müessesesinin (Clawback) Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Göknil ŞENEL 2018
32-25 Aracı Kurumlarda Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Değerlendirmeler. (Hizmete Özel) Taner DEMİR 2018 -
31-01 Finansal Sektörde Yıkıcı Yenilik: Dağıtılmış Defter Teknolojisi ve Türkiye Sermaye Piyasalarının Durumu (Distributed Ledger Technologies/Blockchain) Burak GÖRMEZ 2017
31-02 Ortaklığa Dayalı Kitlesel Fonlamanın Ülkemiz Sermaye Piyasasına Entegrasyonuna İlişkin Öneriler ve KOBİ'lerin Finansmanındaki Rolü Selim CAN 2017
31-03 Halka Açık Ortaklıklarda Finansal Destek Verme Yasağı (Hizmete Özel) Seçil ÇOŞKUN 2017 -
31-05 Yeni Kira Sertifikası Türlerinin Tarım Alanı ile Altyapı Yatıtırımlarının Finansmanındaki Rolü ve Kira Sertifikalarının Yatırımcı Tabanının Genişletilmesine İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Deniz TUNCA 2017 -
31-06 Türk Sermaye Piyasalarında Kısa Vadeci Anlayışın Frenlenebilmesini Teminen Sadakat Payı İhraç Edilmesi Ve Sadakat Paylarının Hukuki Niteliği Emre SUBAŞI 2017
31-07 Mezzanine (Ara) Finansmanın Girişim Şirketlerinin Finansmanında Kullanılması, GSYO ve GSYF'ler İçin Getirilebilecek Öneriler Selin YEŞİLDAL 2017
31-08 Varlık Fonu: Türkiye'de ve Dünyada Uygulanması (Hizmete Özel) Büşra BAYKARA 2017 -
31-09 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yöneticilere Sağlanan Mali Hakların Belirlenmesinde Pay Sahiplerinin Karar Sürecine Katılması (Say On Pay) Deniz İpek ERDAL 2017
31-10 Aracı Kurumlar İçin Erken Uyarı Sistemi ve Gözetim Mekanizması İçin Model Önerisi (Hizmete Özel) Ahmet Gökhan ARSLAN 2017 -
31-11 Sermaye Piyasası Hukukunda Tahvil Yatırımcısının Korunması (Hizmete Özel) Serhat YEŞİLDAL 2017 -
31-14 Emeklilik Yatırım Fonlarının Altyapı Finansmanında Kullanılması, Dünya Örnekleri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Büşra DEĞERLİ 2017
31-17 Bilgi Sistemleri Denetim Süreçleri Samet YILDIRIM 2017
31-20 Aracı Kurumların Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Bilgi İşlem Altyapısına İlişkin Değerlendirmeler ve İşleyiş Mekanizması İçin Öneriler (Hizmete Özel) Yasin Hakkı KOCAMAN 2017 -
31-21 Borsa İstanbul'un Seans Dışı Çalışma Esasına Göre Çalışmasının Uygulanabilirliği ve Yurtdışı Örnekleri Yalçın PERÇİN 2017
31-29 Exchange Traded Commodity ve Exchange Traded Note'ların Yurtdışı Uygulamaları ile Türkiye'de İhraç Edilebilirliği ve Bu Araçların Yatırım Fonları Portföyüne Dahil Edilmesi Saffet ÖZTÜRK 2017
30-02 Yatırım Fonlarında Likidite Riski Yönetimi ve Türkiye Değerlendirmesi Hüseyin DERİCİ 2016
29-01 Borçlanma Aracı İhraççılarının Risklilik Düzeyine İlişkin Göstergeler ve Risklilik Düzeyinin İzlenmesine İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Mehmet Murat DÖNMEZ 2015 -
28-01 2011 2013 döneminde gerçekleştirilen halka arzların işlem görülen pazarlar itibariyle fiyat analizi, düşük fiyatlamanın nedenleri ve uzun dönem performansı etkileyen unsurlarsorunlar ve çözüm önerileri Mehmet ÖZER 2014
28-03 Yatırım Hizmeti Alımında Yatırımcının Korunması ve Tüketici Hukukunun Sermaye Piyasası Mevzuatında Uygulanabilirliği Sorunu Rabia Sanem ÜZELER 2014
28-04 ABD ve AB Düzenlemeleri Işığında Türk Hukukunda Önemli Nitelikte İşlem (Hizmete Özel) Eda ÇANGA 2014 -
28-06 Yatırım Fonlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması Mehmet Kadir AKYILDIZ 2014
28-10 Mali Tablolar Üzerinde Yapılan Makyajlama Yöntemleri ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) İbrahim ÖZASLAN 2014 -
28-11 2007’den Bugüne Küresel Krizin Finansal Düzenleyici Yaklaşıma Etkileri Dilara KANKOÇ 2014
28-13 Getiri Performansı Ortalamanın Altında Kalan Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföylerini Yöneten Şirketlerin Değiştirilmesine İlişkin Uygulama Önerileri (Hizmete Özel) Hasan BELBER 2014 -
28-14 İslami Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Malezya Örneği (Hizmete Özel) Zülfüye ATAY 2014 -
28-15 Pay Piyasalarında İşlem Esaslarının Belirlenmesinde Piyasaya Etki (Likidite Ölçütü) Yaklaşımı (Hizmete Özel) İbrahim AKÇALI 2014 -
28-16 Kâr Dağıtan Şirketlerin Yıllar İtibariyle Performanslarının ve Pay Fiyatlarının İncelenmesi (Hizmete Özel) Enes SAĞLAM 2014 -
26-02 Dünyadaki Uluslararası Finans Merkezlerinin Kritiği ve Türkiye İçin Öneriler Eda ŞİNGAR 2013
26-04 Yatırımcı Mağduriyetinin Giderilmesinde ABD Fair Fund Uygulamasının Türkiye İçin Analizi Erman ÇETE 2013
26-05 Sermaye Piyasası Suçları Açısından Etkin Pişmanlık (Hizmete Özel) Evrim YILDIRIM 2013 -
26-07 Halka Açıklık Oranının Şirket Karlılığı Üzerine Etkileri: Sahiplik Yapıları Üzerine Analitik Çalışma (Hizmete Özel) İbrahim KARABOĞA 2013 -
26-08 Küresel Finansal Krizden Sonra Açığa Satış Düzenlemeleri ve İMKB Üzerine Bir Çalışma Tayfur EKEN 2013
26-13 Yurtdışı Borsa Yatırım Fonları ve Türkiye’de Uygulanabilirliklerine İlişkin Bir Değerlendirme (Hizmete Özel) Erdem KÖŞKER 2013 -
26-14 Finansal Türev Araçların Vergi Kritiği (Hizmete Özel) Onur TOKUÇ 2013 -
26-17 Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Hukuki Sorumluluğu (Hizmete Özel) Ferhat ÇOBAN 2013 -
26-18 Yabancı Ülke Kamu Borçlanma Araçlarının Türkiye'de İhracına İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Ökkeş PATLAR 2013 -
27-01 Avrupa ve Amerika'da İzahname Hazırlama Yükümlülüğü ve İzahname Düzenlemelerine Aykırılıkta Uygulanana Yaptırım Rejimleri ile Sermaye Piyasası Kanunu Karşılaştırması (Hizmete Özel) Engin Yavuz 2013 -
27-02 Nakit Havuzlama (Cash Poolıng) Yöntemi İle Örtülü Kazanç Aktarımı Bilal TANYERİ 2013
24-08 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Sermaye Azaltımı (Hizmete Özel) (Hizmete Özel) Mustafa EKEN 2011 -
24-12 Hisse senetleri piyasasında manipülasyon (piyasa dolandırıcılığı) - likidite ilişkisinin incelenmesi. (Hizmete Özel) Fatih ÇAKIR 2011 -
24-13 Gerçeğe Aykırı Defter ve kayıt Tutma, Hesap Açma veya Bunlardan Her Türlü Muhasebe Hilesi Yapma ya da Gerçeğe Aykırı Bağımsız Denetim Raporu Düzenleme ile Düzenlenmesini Sağlama Suçu (Hizmete Özel) (Hizmete Özel) Alparslan ÇOBAN 2011 -
24-15 Sermaye Piyasası Suçlarında Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (Hizmete Özel) (Hizmete Özel) Zülfer EROL 2011 -
25-03 Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylara İlişkin Yeni Düzenlemeler veya Anonim Ortaklık Kavramının Kamu Hukuku Süjesi mi Yoksa Özel Hukuk Süjesi mi Olduğu Sorunu Şeref ÖZER 2011
25-04 Borsalara ve İşlem Platformlarına Yeni Erişim Yöntemlerinin İncelenmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) Dilek KIRMACI 2011 -
25-05 Sermaye Piyasalarında Yatırımcıların Korunması Kapsamında Finansal Okuryazarlık Kavramının Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) Abdülkadir SADIKOĞLU 2011 -
25-06 Forex İşlemlerinin Denetimi Yurtdışı Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel) Zafer ÇAĞLIYAN 2011 -
25-13 Basel Uzlaşıları Çerçevesinde Operasyonel Risk Yükümlülüğünün Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliği Üzerindeki Etki Analizi (Hizmete Özel) Ömer YÜZBAŞIOĞLU 2011 -
25-16 Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünde Yönetim Kontrolü Ölçütleri (Hizmete Özel) Feyza ÖZDEMİR 2011 -
25-17 Aracılığa Konu Menkul Kıymetlere İlişkin Maddi Kurallar Konvansiyonu'nun Menkul Kıymetlerle İlgili Teminat Hükümlerinin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği (Hizmete Özel) Hasan Zafer ALPER 2011 -
25-18 Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Yaptırımlar Bakımından Uzlaşma Müessesesinin İdare ve Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) İbrahim Onur BAYSAL 2011 -
25-20 Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu Çerçevesinde İdari Para Cezalarının Kimlere Tesis Edileceği Sorunu ve Konuya İlişkin Kurulumuz Uygulamaları (Hizmete Özel) Mehmet Selçuk TÜRKOĞLU 2011 -
23-01 Yatırımcıların korunması kapsamında aracılık faaliyetlerinde iş yapış kurallarına ilişkin yurtdışı düzenlemeler ve Türkiye için öneriler Tuğba ÇAKIN 2010
23-02 İzahnameden doğan sorumluluk (Hizmete Özel) Ezgi KOCA 2010 -
23-04 Çapraz işlemlerin piyasaya olumsuz etkileri, yurtdışı uygulamaları ve düzenleme önerileri. (Hizmete Özel) Ömer KILIÇ 2010 -
23-07 İslami finans sisteminde finansal aracılık: Dünyadaki gelişmeler ve sermaye piyasasının geliştirilmesi açısından Türkiye için öneriler Hülya DOĞAN TÜRKER 2010
23-08 Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının genel piyasa hareketlerine göre davranışının risk odaklı değrlendirilmesi (Hizmete Özel) Gözde ALTINSOY 2010 -
23-10 Yatırım Ortaklıklarının Kendi Paylarını Satın Alması (Hizmete Özel) Ebubekir SANER 2010 -
23-12 Gelişen işletmeler piyasasında tahsisli sermaye artırımı. Filiz AKDAŞ 2010
23-15 Forex Piyasaları Yurtdışı Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel) Yasin CEVİZ 2010 -
23-16 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Politikasının Manipülatif Nitelikteki İşlemlere Etkisi (Hizmete Özel) Selahattin ALP 2010 -
23-17 Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yasağı Tedbirlerinin Etkinliği ve Uygulama Önerileri (Hizmete Özel) Harika Hande SALMANLI 2010 -
23-19 Yatırım fonları özelinde kamuyu aydınlatmaya yönelik Avrupa Birliği'nde sürdürülen düzenleme çalışmalarının Türk sermaye piyasası açısından değerlendirilmesi. (Hizmete Özel) Ahmet DERDİYOK 2010 -
23-21 Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Oy Hakkının Donmasına İlişkin Uygulamaların Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Yeterlik Etüdü Zeynep CANTİMUR 2010
23-23 Türk Ticaret Kanunu Madde 324 Kapsamındaki Anonim Ortaklıkların Birleşmesi Sorunu (Hizmete Özel) Alper ONAR 2010 -
21-2 Emeklilik Yatırım Fonlarında Varlık Dağılımları ve Denetim Mekanizmaları Yavuz Selim AYGÜN 2008
21-4 Spekülatif Sermaye Hareketlerinin Kontrolü ve Türkiye İçin Politika Önerileri Hüseyin HAS 2008
22-07 Yatırım ortaklıklarında iskonto (Hizmete Özel) Fatih SAĞLIK 2008 -
22-1 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Nama Yazılı Payların Borsa'da Devri Hatice Ebru TÖREMİŞ 2008
22-10 Finansal Tavsiyede Bulunanların Sorumluluğu Şevki Özgür ALTINDAŞ 2008
22-11 Borsaların Kar Amaçlı Şirketlere Dönüştürülmesi ve İMKB’nin Holding Çatısı Altında Örgütlenmesi (Hizmete Özel) İpek ALTINTAŞ 2008 -
22-12 Life Cycle Funds (Hedef Fonlar): Yurtdışındaki Gelişimi, Uygulamaları ve Türk Sermaye Piyasasına Yönelik Öneriler (Hizmete Özel) Didem ADIGÜZEL 2008 -
22-13 Kurumsal Yönetim Açısından İmtiyazlı Paylar (Hizmete Özel) Gülen AKKAYA 2008 -
22-14 Takas Sistemlerinde Merkezi Karşı Taraf Rolü ve İMKB Hisse Senetleri Piyasasına İlişkin Öneriler Başak AYDOS 2008
22-15 Kamu Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Alternatif Bir Enstrüman Olarak İhale Oranlı Finansal Varlıklar (Hizmete Özel) Çağlar ERULAŞ 2008 -
22-16 Sermaye Piyasası Kurulu Denetimlerinde Karşılaşılan Örtülü Kazanç Aktarımı Yöntemleri, Denetimlerin Sonuçları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Çerçevesinde Etkinliğin Artırılmasına İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Derviş ARDIÇ 2008 -
22-17 Tezgahüstü (OTC) Türev İşlemlerin Merkezi Takası Timur Altay KAYGISIZ 2008
22-19 Şirket değerleme Yöntemlerinin Finansal Bilgi Manipülasyonu Kapsamında Değerlendirilmesi (Hizmete Özel) Ahmet Melih AKINCILAR 2008 -
22-2 İMKB ve VOB Arasındaki Etkileşimin İMKB-30 ve İMKB-100 Bağlamında İrdelenmesi ve Elde Edilen Sonuçların VOB Bünyesinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Gözetimi-Denetimi Açısından Değerlendirilmesi Beyamil ÖZTÜRK 2008
22-20 İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler Ahmet TOK 2008
22-4 Stratejilerine Göre Serbest Yatırım Fonu Endeksleri Risk ve Getiri Özellikleri (Hizmete Özel) Ali ERDURMUŞ 2008 -
22-5 Türkiye'de Vadeli İşlemler Piyasasının Gelişimi Perspektifinde Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gelişimi ve Spot Piyasa ile Etkileşimi Aytaç DİKMEN 2008
22-6 Halka Arz Danışmanlığının Ülkemizde Uygulanabilirliği (Hizmete Özel) Ferhan TEPE 2008 -
22-8 Geleceğe Yönelik Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması (Hizmete Özel) Şakir YILMAZ 2008 -
22-9 Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (Hizmete Özel) Ceren Berksu GÜNER 2008 -
21-10 Yapılandırılmış Finansal Araçların Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi Atila YANPAR 2007
21-11 Teminatlı Borç Yükümlülükleri Nükhet ERİŞ 2007
21-12 Sigorta Şirketlerinin Alternatif Risk Finansmanı Yöntemlerinden Afet Tahvilleri ve Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği Seda ERPEK 2007
21-13 Şirket Kontrolünü Ele Geçirme Girişimlerine Karşı Kullanılan Savunma Mekanizmalarının “Break-Through Kuralı” (Break – Through Rule) Çerçevesinde Sınırlandırılması Özkan TEKNECİ 2007
21-14 Uluslar arası Muhasebe / Finansal raporlama Standartlarında Finansal Bilgi Manipülasyonuna Zemin Oluşturulabilecek Hususlar (Hizmete Özel) Osman Ceyhun ERTUĞRUL 2007 -
21-15 Bağımsız Denetimin Denetimi Mahmut OKUR 2007
21-16 Finansal Ombudsman Hizmeti Aytül İpek POLAT 2007
21-17 Kurumsal Yönetimin Firma Performansına Etkisi Ender KURTULAN 2007
21-18 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (Hizmete Özel) Abdullah AYTEKİN 2007 -
21-19 İlişkili Taraf İşlemleri (Hizmete Özel) Yasemin FERAHLAR 2007 -
21-3 Adil Kamuyu Aydınlatma (Fair Disclosure) (Hizmete Özel) Serdar ÇELİK 2007 -
21-6 İçerden Öğrenenlerin Ticareti: Düzenleme, Teori ve Değerlendirme (Hizmete Özel) Osman Ali ÖZTÜRK 2007 -
21-7 Menkul Kıymet İşlem Vergisi Derya ASLAN 2007
21-8 İnternet Ortamında Finansal Raporlama Uygulamaları (Hizmete Özel) Emre KOÇAKER 2007 -
20-02 KAYDİLEŞTİRİLEN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK PAY SENETLERİ ÜZERİNDE AYNİ HAK TESİSİ Ercan URKAN 2005
20-1 Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Ayça SANDIKCIOĞLU 2005
20-10 Yatırım Fonlarında Çıkar Çatışmaları, üzenleme Önerileri ve Kurucunun Hukuki Sorumluluğu Bekir Emre HAYKIR 2005
20-11 İş Sürekliliği Yönetimi İbrahim KUMSAL 2005 -
20-12 Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Kazanç Müsaderesi Esra HONDU 2005
20-13 İpotek Bankacılığı Mustafa Saygın AZİZ 2005 -
20-14 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Halka Arz Sonrası Hisse Senedi Performansı Ozan SAVAŞKAN 2005
20-15 Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Açılması: Avrupa Futbol Piyasasındaki Gelişmeler Çerçevesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Örneğinin Değerlendirilmesi Mehmet Emin AKYÜZ 2005
20-16 Halka Açık Bankaların Kamuyu Aydınlatması ve Banka Sırrı Uygulaması Ayşe DEMİR 2005 -
20-17 Vadeli İşlem Piyasalarında Manipülasyon ve Türkiye İçin Öneriler (Hizmete Özel) Ulaş Güney BİLGİN 2005 -
20-18 Basel II ve Sermaye Piyasalarımıza Olası Etkileri Serkan İMİŞİKER 2005
20-19 Yatırım Kulüplerinin İşleyişi Feyzullah YEĞİN 2005 -
20-2 Kaydileştirilen Halka Açık Anonim Ortaklık Pay Senetleri Üzerinde Ayni Hak Tesisi Ercan URKAN 2005
20-20 Yapılandırılmış Menkul Kıymetler Alper Deniz KİRAZCI 2005
20-3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Erkan ÖZGÜÇ 2005
20-4 Risk Temelli Denetim (Hizmete Özel) Faik Metin TİRYAKİ 2005 -
20-5 Türev Piyasalarından Kaynaklanan Risklerin Yönetimi, Basel II ve Avrupa Birliği Düzenlemeleri Kapsamında Türev Araçlar Bahar GÖKTUNA 2005 -
20-6 Portföy Yönetim Sözleşmesi ve Hukuki Sorumluluk İlke Aytekin GEMİCİ 2005
20-7 Hakim Ortağın Azınlık Paylarını Satın Alma Hakkı (Squeeze-Out Right) Ayşegül ASLAN 2005
20-8 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında Değerleme Ölçütleri Hüseyin YURDAKUL 2005 -
20-9 Garantili Yatırım Fonları ve Korumalı Yatırım Fonları Müge KARAKURUM 2005 -
19-01 Borsada Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinin Hukuki Niteliği Nusret ÇETİN 2004
19-02 Hedge Fonların İşleyişi Tuba ERTUGAY YILDIZ 2004
19-03 Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında uyglanan takas sistemleri, yurt dışı uygulamaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. için öneriler Evrim Hilal 2004
19-04 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartlarının Uluslararası Denetim Standartları ile Harmonizasyonu Burak PİRGAİP 2004
19-05 Emeklilik yatırım fonlarının yönetimi. Selin SOYLU 2004
19-06 Aracı kurumların sermaye yeterliliği düzenlemeleri uygulama sorunları ve çözüm önerileri (Hizmete Özel) Emrah ÖZDEMİR 2004 -
19-07 Yabancı Ülkelerde Bölünme Uygulamaları (Hizmete Özel) Eser ŞAGAR 2004 -
19-08 Devlet iç borçlanma senetlerinin saklanmasına ilişkin uygulamalar, sorunlar ve öneriler Selami ERBAŞ 2004
19-09 Türev araçların işlem gördüğü tezgah üstü piyasaların düzenlenmesi Funda UYAR GENECİ 2004
19-10 Türkiye'de Enflasyon Muhasebesi Emre KAVAKLI 2004
19-11 Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Dağıtım Mekanizmaları, İzlenmesi, Saklanması ve Bunlara İlişkin Alternatif Yaklaşımlar (Hizmete Özel) Onur ATİLLA 2004 -
19-12 Türkiye'de Takas Sistemi ve Sistemin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneriler Ali Cem SUCA 2004
19-13 Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası Ayşe ŞEN 2004
19-14 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinde Analistlerin Rolü, Çıkar Çatışmaları, Düzenlemeler ve Türkiye İçin Öneriler Ali Gökhan ASLAN 2004
19-15 Halka Açık Bankaların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü Emrah ÖZBAY 2004
19-16 Ölçek Küçültme Stratejileri Çerçevesinde, Malvarlığının Devri Suretiyle Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması R. Gamze ÇİTÇİ 2004
19-17 Bankacılık Krizlerinde Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler A. Koray TAHTAKILIÇ 2004
19-18 Sermaye Piyasalarında Vergi Teşvikleri, Türkiye Uygulamaları Çağrı Selim VURAL 2004
18-1 Davranışçı Finans Faruk BOSTANCI 2003
18-10 Şirketlerin Karşılaştığı Kur Riski ve Kur Riskinin Yönetimi Eyüp KADIOĞLU 2003
18-11 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Grup Şirketlerinin Borçları İçin Teminat Vermeleri Mustafa ÇAĞATAY 2003
18-12 Türk Sermaye Piyasasında İhraçcılar ve Yaratılan Kaynaklar Niyazi TELÇEKEN 2003
18-13 Kredi Riski ve Türev Araçlar Kullanılarak Aktarımı Dilek KAVLAK 2003
18-14 İskontocu Aracı Kurumlar ve Ülkemizde Uygulanabilirliği İ. Başak KARAKOÇ 2003
18-15 Halka Açık Anonim Şirketlerin Halka Kapalı Hale Dönüşmesi (Going Private) Merzuke TUNÇAY 2003
18-16 Gün İçi İşlemler Uğur SAÇMACIOĞLU 2003
18-17 Finansal Holding Şirketler ve Sermaye Piyasası Mevzuatında Konuya İlişkin Yapılabilecek Düzenleme Önerileri Dilek CENGİZ 2003
18-2 Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulunun Yapısı Özlem BAŞ İNAL 2003 -
18-3 Bankacılıkta ve Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Düzenlemeleri Eyüp YILMAZ 2003
18-4 Operasyonel Risk ve Yönetimi Evrim CAN 2003
18-5 Büyük Miktarlı Emir Bilgisine Dayanarak İşlem (Frontrunning) Yapanların Sorumluluğu Pınar GÜREL 2003
18-6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamunun Aydınlatılması Cengiz Alp EROĞLU 2003
18-7 Borsada İşlem Gören Fonlar Nalan ŞAHİN 2003
18-8 Spot Menkul Kıymet Piyasalarında Uygulanan Takas Sistemleri ve Karşılaşılan Riskler Demet AKMAZ 2003 -
18-9 ABD Sermaye Piyasalarında Yaşanan Son Gelişmelerin ve ABD'de Yürürlüğe Giren 2002 Tarihli Sarbanes-Oxley Kanunu'nun Türk Sermaye Piyasası Açısından Değerlendirilmesi Levent ÖZKUL 2003
17-1 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı Ayşegül ÖZDOĞAN 2002
17-10 Sermaye Piyasasında Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Tahkimin Uygulanabilirliği ve ABD Sermaye Piyasasında Tahkimin Uygulanış Şekline Örnek Olarak NYSE ve NASD Düzenlemeleri Gökçen TURAN 2002
17-11 Finansal Sistemlerin Ekonomik Kalkınma ve Krizler Üzerindeki Etkileri - Türk Sermaye Piyasaları Bora ORUÇ 2002
17-12 Borsalarda İşlem Gören Hisse Senetlerinin İşlem Sıralarının Kapatılması Uygulaması Ali KIRALİ 2002 -
17-13 Sermaye Piyasası Suçlarının Araştırılması ve Tespitinde Uluslararası İşbirliği Şenda SAATÇİ 2002
17-14 Avrupa Birliği Dönemecinde Türk Bankalarının Sermaye Piyasasındaki Durumu ve Evrensel Bankacılığın Türk Sermaye Piyasalarında Uygulanması Özge KAHRAMAN 2002
17-15 Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında Finansal Araçların Mali Tablolarda Gösterimi ve Değerlemesine İlişkin Esaslar Kemal KARAHAN 2002
17-16 Aracı Kuruluşlar İle Yatırımcılar Arasında Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi Ayça ÖZER 2002
17-17 Borsalarda Açılış Sistemleri İlker Mahmut KALIN 2002
17-18 Manipülatif İşlemlere Konu Olan Hisse Senetlerinin Ortak Özellikleri Cuma TEKE 2002 -
17-19 Açığa Satış İşlemleri M. Serkan KARABACAK 2002
17-2 Marka Değerleme Metotları ve Bu Metotların Kullanımında Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Çıkabilecek Sorunlar Yusuf KAYA 2002
17-20 Yatırım Fonları Üzerine Bir Değerlendirme ve Türkiye'de İştirak Yatırım Fonları Hakan BEYAZOĞLU 2002
17-21 Kar Yönetimi (Earnings Management) Uygulamaları (Hizmete Özel) Murat ERCİYAS 2002 -
17-22 Risk Yönetiminde Kullanılan Stres Testi Yöntemi Hüseyin Emre ÜZER 2002
17-3 Kurumsal Yatırımcılarda Kurumsal Yönetim Sistemleri Esra ADA 2002
17-4 Kayda Alma Muafiyeti Uygulamaları (Türkiye'de Uygulanabilirlikleri ve Sermaye Piyasasına Olan Etkileri) Volkan BAYRAM 2002
17-5 Sermaye Piyasalarında İşlem Maliyetleri Bekir Yener YILDIRIM 2002
17-6 Yatırım Fonlarında Portföy Yönetim Ücreti ve Diğer Giderler Murat PARMAKÇI 2002
17-7 Özel Amaçlı Varlıklar (Special Purpose Entities) ve Bilanço Dışı Muhasebeleştirme Yöntemi Olarak Kullanımları Burak ARTUNÇ 2002
17-8 Şirketleri Birden Fazla Ülke Piyasasında Hisse Senetlerini Halka Arz Etmeye İten Nedenler ve Bu Halka Arzlar Sonrasında Yaşanan Sorunlar (Dual-Listing) Alaattin ECER 2002 -
17-9 Elektronik Finansın Gelişimi Karşısında Aracı Kuruluşlar Tevfik KINIK 2002
16-1 Risk Yönetimi Süreci ve Kurumsal Yatırımcılar İle Kurumsal Yatırım Yöneticileri İçin Risk Yönetimi Standartlarının Belirlenmesi Özlem ERASLAN 2001 -
16-10 Mali Kuruluşlarda Risk Yönetimi Bilgi Sistemleri Müge ÇETİN 2001
16-11 Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Katılımcı Bir Yöntem Olarak Birikimli Oy Sisteminin Hukuki Çerçevede İncelenmesi ve Türk Sermaye Piyasası'na İlişkin Uygulama Önerileri (Hizmete Özel) Semih METİN 2001 -
16-12 Türk Hukukunda Anonim Şirket Hisse Senetlerinin Rehni Enver USCA 2001
16-13 Aracı Kuruluşların Halka Açılma ve Kamuyu Aydınlatma Sorununa İlişkin Değerlendirme Ve Öneriler (Hizmete Özel) Mustafa GÜMÜŞ 2001 -
16-14 Şirket Bölünmeleri Fatma AKGÜN 2001
16-15 Aracı Kurumların Portföy ve Hata Portföyü Hesapları Yoluyla Gerçekleştirdikleri İşlemlerin İncelenmesi (Hizmete Özel) Osman İlker SAVURAN 2001 -
16-16 Kamunun Aydınlatılmasında ve Hisse Senedi Değerlemesinde Nakit Akım Tabloları Uğur YAYLAÖNÜ 2001
16-17 Futures (Vadeli İşlem) Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Selcan OLCA 2001
16-18 Sermaye Piyasasında Medya ve Elektronik Ortam da dahil yatırım Tavsiyelerinde Bulunulması (Hizmete Özel) Ökkeş ŞAHAN 2001 -
16-19 Bankacılık Sektörünün Sistemik Yeniden Yapılandırılmasında Piyasa Tabanlı Araçlar M. N. Tansel SARAÇ 2001 -
16-2 Borsalar Arası İşbirliği, Birleşme ve Entegrasyon Çalışmaları ve Türk Sermaye Piyasaları Ali İhsan GÜNGÖR 2001
16-20 Ek Satış Hakkının Kullanımı, Piyasa Yapıcılığı İşlevi Açısından Değerlendirilmesi Çeşitli Ülke Uygulamaları (Over - Allotment Option) Neslihan BODEN 2001
16-21 Hisse Senedi Piyasası İçin Raf Kayıt Düzenlemesi ve Türk Sermaye Piyasasına Uygulanabilirliği Galip ÇİFTÇİ 2001
16-22 Sermaye Piyasasında Gözetim (Hizmete Özel) M. Levent HACIİSLAMOĞLU 2001 -
16-3 Birleşme İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Hale TURGAY 2001
16-4 Finansal Düzenlemelerde Maliyet Fayda Analizi Arzum A. BAŞARAN 2001
16-5 Belediye Tahvilleri (Municipal Bonds) Kavramı ve Mahalli İdareler Tarafından İhraç Edilebilecek Sermaye Piyasası Araçları Üzerine Öneriler Selçuk DİNÇSOY 2001
16-6 Faktoring İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Hizmete Özel) Nuray SEZER 2001 -
16-7 Anonim Ortaklıklar Açısından Bağlı İşletmeler Hukukunda Hakim İşletmenin Sorumluluğu Gökçay AĞAOĞLU 2001
16-8 Dünyada ve Türkiye'de Risk Sermayesi Abdullah KAYA 2001
16-9 Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Pay Sahiplerinin Halka Açık Anonim Ortaklıkların Genel Kuruluna Etkin Katılımı Seçil GÜNDÜZ 2001
15-1 Türk Hukukunda Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (TTK, SPKn ve ve MK Açısından) (Hizmete Özel) Barış AKGÜL 2000 -
15-10 İnternet Aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma ve Halka Arz İşlemleri Mustafa ÜNAL 2000
15-11 Kollektif Yatırım Modellerine İlişkin AT ve Ülkemiz Düzenlemelerinin Karşılaştırılması Ve Yeni Bir Kollektif Yatırım Modeli Olarak Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları (Investment Companies with Variable Capital) Yalçın Özge OKAT 2000
15-12 Bağımsız Denetçinin Hata ve Hilelere İlişkin Sorumluluğu Güldane Gülfer ÖZŞAHİN 2000
15-13 Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Yurt Dışı Uygulamaları Erkan TERCAN 2000
15-14 Anonim Ortaklıkların Kendi Hisse Senetlerini Geri Satın Alması (Stock Repurchase) Bülent Murat HAHOLU 2000
15-15 KOBİ'lerin Sermaye Piyasası Olanaklarından Faydalandırılması M. Aslı ERKUMAY 2000
15-16 Oydan Yoksun Hisse Senetleri K. Olgaç KAMAN 2000
15-17 Etik Davranış Kuralları ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği İçin Öneri Emine Ebru AKBULUT 2000
15-2 Anonim Ortaklıklarda Karşılıklı İştirak Dilek BALİOĞLU 2000
15-3 Gelecekteki Nakit Akımlarına Dayalı Menkul Kıymetleştirme Nizamettin UÇAK 2000
15-4 Aracı Kurumlarda İç Kontrol Sisteminin Önemi ve İç Kontrol Sisteminin Etkinleştirilmesi M. Kubilay DAĞLI 2000
15-5 İnternet Aracılığı ile İşlenen Sermaye Piyasası Suçlarının Gözetimi ve Denetimi Bülent GÖKREM 2000
15-6 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Birleşmesinden Doğan Sorunlar Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ 2000
15-7 Menkul Kıymet Borsalarının Kar Amaçlı Şirketlere Dönüşmeleri ve Türkiye İçin Öneriler Musa AYYILDIZ 2000
15-8 Halka Açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurallarının Etkinleştirilmesi İçin Öneriler Nahit AKARKARASU 2000
15-9 Elektronik İmza ve Elektronik Kayıtların Medeni Usul Hukukunun İspat Kuralları Yönünden Değerlendirilmesi Birsen ACIR 2000
13-1 Finansman Giderlerinden Üretim Maliyetine Pay Verilmesinin Kamuya Açıklanacak Mali Tablolara Etkileri Kürşad Said BABUÇCU 1999 -
13-10 Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoritelerin Yapılanmaları Hakan BAŞTÜRK 1999
13-11 Altına Dayalı Vadeli İşlemler ve Türkiye Uygulamaları (Hizmete Özel) Alper METİN 1999 -
13-12 Türk Hukuk Sistemi Çerçevesinde Menkul Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Hizmete Özel) Aslı VURAL 1999 -
13-13 Kurumsal Yönetim Kübra ŞEHİRLİ 1999
13-14 Portföy Performansının Ölçülmesi ve Sunulması Yener COŞKUN 1999
13-15 Kamuyu Aydınlatma İlkesi Açısından Enflasyon Muhasebesine Alternatif Bir Öneri (Hizmete Özel) N. Kemal AYENGİN 1999 -
13-16 Yatırım Fonlarının Kurumsal Yatırımcı Olarak Sermaye Piyasalarındaki Yeri ve Piyasa İstikrarına Etkileri (Hizmete Özel) Oya YARDIMCI 1999 -
13-2 Vadeli İşlem Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Kerem ÖZŞAHİN 1999
13-3 Türkiye'de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Merkezlerinin Kurulması M. Ufuk YILMAZ 1999
13-4 Özel Emeklilik Fonları ve Türkiye'de Uygulanmasına İlişkin Öneriler (Hizmete Özel) Deniz DERELİOĞLU 1999 -
13-5 Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci ve Düzenleyici Kuruluşlar (Hizmete Özel) Saim ÜSTÜNDAĞ 1999 -
13-6 Piyasa Riskinin Tespitinde Kullanılan Riskteki Değer (Value at Risk) Yöntemi H. Özge UYSAL 1999
13-7 Çalışanları Hisse Senedi Edindirme Planları ve Türkiye İçin Öneriler Senem DEMİRKAN 1999
13-8 Türev Araçların Taşıdığı Risklerin Ortaya Konmasında Kamuyu Aydınlatma Düzenlemelerinin Yeri ve Önemi Nevruz AKALIN 1999
13-9 Hisse Senetlerinin İlk Halka Arzında Fiyat İstikrarı ve Pasif Piyasa Yapıcılık Okan BAYRAK 1999 -
14-1 Temel Mali Tablo Makyajlama Yöntemleri ve Kontrolü (Hizmete Özel) Sibel ULUSOY 1999 -
14-10 Alternatif Alım Satım Sistemleri Gül ERTAN 1999
14-11 Hisse Senedi Değiştirilebilir Tahviller, Türk sermaye Piyasalarında Uygulanabilirliği, Öneriler Özlem ÖZDEMİR 1999
14-12 Gelişmiş Piyasalarda Uygulanan Manipülasyon İnceleme Yöntemleri (Hizmete Özel) Tolga ATAMAN 1999 -
14-13 Bir Temettü Politikası Olarak Temettü Avansı: Teorisi ve Türkiye'ye İlişkin Uygulama Önerileri Aynur KORGUN 1999
14-14 1982 Yılından İtibaren Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin İncelenmesi ve 2000'li Yıllarda Denetimde Uygulanabilecek Yöntemler (Hizmete Özel) Altay TOGAY 1999 -
14-15 Yatırım Fonu Performanslarının Yatırım Fonu Endekslerinin Oluşturulması Yoluyla Ölçülmesi Bülent ÖZÜTÜRK 1999
14-16 Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye'de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Öneriler Eser GÜNGÖR 1999
14-2 Aracı Kurumlar Tarafından Hazırlanan Standart Sözleşmeler Karşısında Yatırımcıların Korunması Çiğdem ÖZBAY 1999
14-4 Aracı Kuruluşlarda Çalışacak İhtisas Personelinde Aranacak Asgari Şartlar ile Sicil Esasları ve Türkiye'de Yapılması Önerilen Düzenlemelerle Oluşturulacak Standartların Değerlendirilmesi Elif TUNALI 1999
14-5 Hisse Senedi Varantlarının Türk Sermaye Piyasasında Uygulanabilirliği Bircan AKPINAR 1999 -
14-6 İçerden Öğrenenlerin Ticareti Konusundaki Düzenlemelerin Ülkedışı Uygulanabilirliği Sanlı BAŞ 1999
14-7 Alman Ticaret Hukukunda Sessiz Ortaklık Müessesesi (Hizmete Özel) İbrahim Bülent TOKGÖZ 1999 -
14-8 Portföy Saklama Kuruluşları ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Ceyda İSKENDER 1999 -
14-9 Türkiye'nin 500 Büyük Sanayii Kuruluşunun Halka Açılma Olanakları: Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Görmeyen Özel Şirketler Üzerinde Yapılan Bir Anket Çalışması İbrahim Ethem SANCAK 1999
11-7 Kamuyu Aydınlatma Çerçevesinde Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları İçin İlan, Reklam ve Performans Standartları Seda ÖNEN 1998 -
12-1 Hisse Senedi Piyasalarında Likidite ve İMKB'nin Likidite Açısından Değerlendirilmesi Aslı GÜNEL 1998 -
12-10 Türev Piyasalarda Faiz Riski Yönetimi Çağlar GÜLVEREN 1998 -
12-11 Uluslararasılaşma ve Global Kriz Mustafa DELİCE 1998 -
12-12 Sermaye Piyasalarında Etik Değerler ve İş Ahlakına İlişkin Kurallar Y. Yaşar TURAN 1998 -
12-13 Halka Arzlarda Satış Yöntemleri: Halka Arzların Borsada Yapılmasına Yönelik Bir İhale Yöntemi Alper YÜCEL 1998 -
12-14 Elektronik Ticaret ve Sermaye Piyasalarına Etkileri Selim ERDOĞAN 1998 -
12-2 Endeks Fonlar ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Aşkın ALICI 1998 -
12-3 İşletme Birleşmeleri Arif UĞUR 1998 -
12-4 Mali Oranlar ve Diskriminant Modeli ile Aracı Kurumların Mali Açıdan Başarılı - Başarısız Olarak Sınıflandırılması (Çok Boyutlu Bir Model Denemesi) Tuncay YILDIRAN 1998
12-5 İzahname Ve Mali Tablolara İlişkin Olarak Kamuyu Aydınlatmada Sorumluluk Tülin DEMİR 1998 -
12-6 Transfer Fiyatlaması: Şirket Karları Üzerindeki Etkisi ve Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından İncelenmesi Gürkan KÜÇÜKGÜNGÖR 1998 -
12-7 Yatırım Fonlarında Türev Araç Kısıtlamaları ve Hedge Fonlar Taliye YEŞİLÜRDÜ 1998
12-8 Öz Düzenleyici Kuruluşlar ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Öz Düzenleyici Kuruluşların Rolü: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği İçin Bir Örnek Statü Süleyman ERATALAY 1998 -
12-9 Finansal Piyasalara Gürültü (Noise) Yaklaşımı M. Fahri ERCAN 1998 -
11-1 Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Güvence Fonları Saim KILIÇ 1997 -
11-10 Sermaye Piyasası Kanunu'nda Suç ve Cezalandırabilme Sorunu Ümit YAYLA 1997 -
11-2 Türev Araçlar, Riskleri, Düzenlemeleri ve Kontrol Sistemleri (Örnek Olay: Baring Grubunun Çöküşü) İbrahim PEKER 1997 -
11-3 Kara Paranın Aklanması Yıldırım AKAR 1997 -
11-4 Aracı Kurumlarda Sermaye Yeterliliği ve Türkiye Değerlendirmesi Dilek TÜRKER 1997 -
11-5 Sermaye Piyasalarında Piyasa Yapıcılık Kavramı ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler Özlem ARIKAN 1997 -
11-6 Sektörler İtibariyle Mevsimsel Hareketlerin Mali Tablolara ve Hisse Senedi Getirilerine Etkileri Nevin İMAMOĞLU 1997 -
11-8 Hisse Senetlerinin İlk Halka Arzında Fiyatlandırma, Düşük Fiyatlandırma Olgusu ve Halka Arz Sonrası Performansı Serpil YAŞAR 1997 -
11-9 Türkiye'deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Hukuki ve Ekonomik Yönden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ali TÜRKMENLİ 1997 -
10-1 Sermaye Piyasalarında Vergilendirme: Sermaye Piyasası Araçları ve Kurumlarının Vergi Yükü, Sermaye Piyasasının Geliştirilmesinde Vergi teşviklerii Bir Dolaylı Vergi Örneği; Hisse Senedi İşlem Vergisi Celali YILMAZ 1995 -
10-10 Sermaye Piyasası Araçları Yoluyla Gayrimenkul Finansmanı Murat Bahadır TEKER 1995 -
10-11 Varantlar; Değerleme ve Stratejiler Cevdet URUK 1995 -
10-12 Borçlanarak Gerçekleştirilen Şirket Satın Almaları Yasemin ZEYBEK 1995 -
10-2 Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Stock Index Futures), Endekse Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerini Kullanarak Portföy Yönetimi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği. Yakup ERGİNCAN 1995 -
10-3 Finansal Risk Toleransı ve Ölçülmesine Yönelik Yaklaşımlar M. Akif ŞENER 1995 -
10-4 Risk Sermayesi Finansman Modeli; Dünya Uygulamalarının Analizi ve Türkiye İçin Özgün Bir Model Önerisi Kürşat TUNCEL 1995 -
10-5 Portföy Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları Hakan AYTEKİN 1995 -
10-7 Emeklilik Fonları (sosyal Güvenlik Kurumları, Özel Emeklilik Fonları): Bu Yolla Sermaye Piyasasına Kaynak Aktarımı, Türkiye Üzerine Değerlendirmeler. Elif BUZLUPINAR 1995 -
10-8 Gelişen Hisse Senedi Piyasaları ve Türkiye Murat DOĞU 1995 -
10-9 Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasaları: ABD ile Diğer Ülke Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi Barbaros YALÇINER 1995 -
9-4 Future Piyasalarında Takas Sistemi Mediha AĞAR 1995 -
9-1 Hisse Senedi Piyasalarında Açığa Satış ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler Ayşegül AKGÜN 1994 -
9-3 Türkiye'de Tahvil Piyasası ve Derecelendirme Gökhan SARI 1994 -
9-8 İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Türkiye'de Konut Finansmanı Hüseyin SONAY 1994 -
9-2 İçerden Öğrenenlerin Ticareti: Teori ve Uygulamalar Tuba ALTUN 1993 -
9-5 Yabancı Sermaye Piyasalarına Girişte Kullanılan Finansal Araçlarda Depozitör Belgelerinin ABD Uygulaması ve Türkiye Değerlendirmesi Eser ESİN 1993 -
9-6 Temel Analiz Sürecinde Hisse Senedi Değerleme Modelleri ve Şirketlerin Mali Tablo Açıklamalarının Sermaye Piyasası Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi İlker EVİN 1993 -
9-7 Hisse Senedi Piyasalarında Spekülatif ve Manipülatif Faaliyetler (Teori, Ülke Uygulamaları ve Türkiye Değerlendirmesi) F. Nihal SAYAR 1993 -
8-1 Sermaye Piyasalarında Yatırım Yönetimi - Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri ile Türkiye'de Durum Güzin ŞAHİN 1992 -
8-2 Hisse Senedi Piyasası Değişkenliği (Volatility) Metin AYTEKİN 1992 -
8-3 Gelecek Borsaları ve Türkiye'de Olabilirliği İlkay ARIKAN 1992 -
8-4 Sermaye Piyasalarında Kurumsallaşma Ender ÇOLAK 1992 -
8-5 Menkul Kıymetler ve Bir Örnek Olarak Factoring Alacakları Damla GERAY 1992 -
8-6 Sermaye Piyasalarında Etkinlik: İMKB Üzerine Fiyat Etkinliği Testi Oğuz ALTUN 1992
8-7 Menkul Kıymetler Piyasalarında Takas ve Saklama Hizmetleri Suna ERDEN 1992 -
8-8 Şirketler Kesiminin Finansman Yapısı ve Sermaye Maliyeti Mustafa ÇİFTÇİ 1992 -
5-9 Gelişmekte Olan Mali Piyasalar Açısından Sermaye Hareketleri Liberalizasyonu ve Türkiye Deneyimi Bahşayiş TEMİR 1991 -
7-1 Teknik Analiz ve İMKB Ferhat ÖZÇAM 1991 -
7-10 Aracı Kurumlar Sektöründe Maliyetler ve Şirket Sayısına Ölçek Ekonomisi Açısından Bakış Alp TEKİNCE 1991 -
7-11 Kurumsal Yatırımcılar Açısından Portföy Yönetimi ve Potföy Yönetim Stratejileri Demet ANGIN 1991 -
7-12 Borsa İşlemlerinden Doğan Zararların Tazmini Şebnem ERGÜN 1991 -
7-13 Borsa Üye Temsilcisi ve Temsilci Yardımcılarının Hukuki Niteliği Serpil ŞİRAMUN 1991 -
7-2 Menkul Kıymet Sahiplerinin Sermaye Piyasasını Çalıştıran Süreçlere Etkin Katılımını Sağlayan Düzenlemeler ve Türk Sermaye Piyasası İçin Öneriler Zafer SAYAR 1991 -
7-3 Türkiye'de Sermaye Piyasası Araçları ve Yardımcı Kuruluşlarının Vergilendirilmesi Yavuz AKBULAK 1991 -
7-4 Evrensel Bankacılık Sistemi ve Türk Sermaye Piyasalarında Bankalar Selen DERİN 1991 -
7-5 Yatırım Bankacılığı ve Türkiye'deki Durum Ergun TÜREOĞLU 1991 -
7-7 Sermaye Piyasasında Kriz; Sistemik Risk ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler Sevdil YILDIRIM 1991 -
7-8 Temettü Politikaları; Teori ve Türkiye Uygulaması Metin YÜKSEL 1991 -
7-9 Şirketlerin Halka Açılması Sevinç AKBULAK 1991 -
8-6 Kredili Hisse Senedi Ticareti Ali ALP 1991 -
5-1 Hisse Senedi Fiyatlarında Yükseliş ve Çöküşler: Borsalarda Spekülasyon ve Manipülasyon Remzi ÖZBAY 1990 -
5-10 Türkiye'de Sermaye Piyasasını Geliştirmeye Dönük Teşvik Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Nazik TAŞKIN 1990 -
5-2 Hisse Senedi Fiyat Endeksleri ve Ortalamaları, İMKB İçin 2 Endeks Denemesi Şule GÜLEN 1990 -
5-3 1961-1988 Döneminde Türk Banka Sisteminde İştiraklerin Yeri ve Bu Yapının Sermaye Piyasası Açısından Önemi Birol KORKMAZ 1990 -
5-4 Yeni Finansal Piyasalar (Opsiyon ve Vadeli Piyasalar) Defne ÖZKAN 1990 -
5-5 Enflasyon Ve Endeksleme Hamdi BAĞCI 1990 -
5-6 Ülke Fonları ve Ülke Fonu Uygulamaları ve Türkiye'de Oluşturulacak Ülke Fonlarına İlişkin Değerlendirmeler Emel AK 1990 -
5-7 Menkul Kıymetleştirme Filiz YÖNDER 1990 -
5-8 Aracı Kurumlarda Muhasebe Organizasyonu Kurulmasına İlişkin Bir Çalışma İbrahim DÖNMEZ 1990 -
6-1 Hisse Senetleri Fiyatlarını Belirleyen Unsurlar ve Türkiye Mustafa ÖZÇAM 1990 -
6-10 Şirket El Değiştirmeleri Hatice KARA 1990 -
6-2 Enflasyon Muhasebesi Abdulkerim EMEK 1990 -
6-3 1980 Sonrası Türk Mali Sisteminde Liberalleşme Vahdettin ERTAŞ 1990 -
6-4 İşletmelerin Finansman Kararlarının Ekonometrik Modeli ve Bir Anket Çalışması Rüya KADRİZADE 1990 -
6-5 Tarımın Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mustafa ARAR 1990 -
6-6 Fon Akımları Sistemi ve 1982 -1989 Döneminde Türk Mali Piyasalarındaki Fon Akımlarının İncelenmesi Selma KURTAY 1990 -
6-7 Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sermaye Piyasasından Finansmanı ve Risk Sermayesi (Venture Capital) Serdar ESER 1990 -
6-8 Çalışma Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi ve Ekonomik Gelişmelerin Çalışma Sermayesi İhtiyacına Etkisi Nurcan ÖCAL 1990 -
6-9 Avrupa Topluluğu'nda Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu Yasemin ATASOY 1990 -
8-9 Konut Finansmanı ve Ülkemiz Koşullarına Uygun Bir Konut Finans Sistemi Yasin AYDIN 1990 -
- Aracılık Faaliyetleri ve Aracılık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Çağlar MANAVGAT 1989 -
2-11 İkinci El Piyasalar ve İkinci El Tahvil Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi Abdullah AKYÜZ 1989 -
4-1 İşçi Ve Halk Şirketlerinin Türk Sermaye Piyasasındaki Yeri Abdullah YAVAŞ 1989 -
4-2 Menkul Kıymetler Piyasalarında Etkin ve Risk Getiri Analizleri Hüseyin CANKURTARAN 1989 -
4-3 Portföy Analizi Geleneksel Yaklaşım, Modern Yaklaşım, Markowitz Ortalama Varyans Modelinin İMKB İçin Uygulama Denemesi Cafer BAKIRHAN 1989 -
4-4 Finansal Yatırımlarda Risk Faktörü ve Yönetimi Serdar ÇITAK 1989 -
4-5 Kısa Ve Uzun Dönemli Finansal Planlamada Kullanılabilecek Programlama Teknikleri Serdar ÇİMENSER 1989 -
4-6 Sigorta Sektörü ve Sermaye Piyasası Ekrem ÇANAKÇI 1989 -
4-7 Holdingler Ve Konsolide Mali Tablolar Osman YÖNDER 1989 -
4-8 Bilgi İşlem Teknolojisinin Muhasebe ve Denetimi Uygulamalarına Etkisi Tekin ÜNAL 1989 -
4-9 Sermaye Piyasası ve Genelde Türk Ekonomisine Etkileri Açısından Yabancıların Menkul Kıymet Alım - Satım Faaliyetleri Melda DODA 1989 -
- Sermaye Piyasası Araçlarında Sahtecilik Suçları Hülya KEMAHLI 1988 -
- Halka Açık Anonim Şirketlerde Küçük Pay Sahibinin (Yatırımcının) Korunması Aynur KONURALP 1988 -
2-10 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Ferudun ANDAŞ 1987
2-5 Türk Mali Sisteminde İkincil Piyasanın Yeri ve Bu Piyasada Menkul Kıymetler Borsasının Konumu: Bu Piyasada Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluş, Banka ve Komisyoncuların Sermaye ve Yönetim Yapıları İle Piyasada Menkul Kıymetler Alım Satım Konusu Olan Şirketlerle Dolaylı Dolaysız İlişkileri İbrahim HASELÇİN 1987 -
2-6 Türk Ve Dünya Mevzuatında Leasing Nalan ERKARAKAŞ 1987 -
2-7 SPK Siciline Kayıtlı Şirketlerin Birbirleriyle Olan İştirak İlişkileri Yönünden Gruplandırılması, Grup Şirketlerin Sermaye Yönetim ve Denetim Yapılarının Sermaye Piyasası ve denetimi Yönünden Temel Özellikleri Halil DOĞRU 1987 -
3-1 Sermaye Piyasasının Gelişmesinde Mali Aracılık Faaliyetlerinin Rolü Güven SAK 1987 -
3-2 AET'da Muhasebe ve Denetimi Uygulamalarının Uyumlaştırılması Çalışmaları İnci ZAMANTI 1987 -
3-3 Türkiye Sanayi Kesiminin Son 15 Yılda Banka Kesimince Finansmanında Gözlenebilen Değişimler ve Bu Değişimlerin Sermaye Piyasasına Etkileri Cemal KÜÇÜKSÖZEN 1987 -
3-4 Firmalar İçin Alternatif Finans Kaynaklarının Değerlendirilmesi Feryal KAPLAN 1987 -
3-5 Türkiye'de Bağımsız Dış denetim Kuruluşları; Gerekli Örgütlenme ve Çalışma esasları, Deneyim ve Raporlama Standartları E. Nevzat ÖZTANGUT 1987 -
1-1 Sermaye Piyasasında Kamusal Denetimin Amaçları ve Bu Amaçlara Yönelik Mevcut ve Hukuki Düzenlemeler İbrahim KURBAN 1986 -
1-2 Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Şirketler Nezdinde Yapılan Denetimlerde Sınırlar, Amaçlar ve Uygulanabilecek Teknikler Atilla ZAİMOĞLU 1986 -
1-3 Menkul Kıymetler Borsalarında Otokontrol Mekanizmaları ve Kamusal Denetimin Niteliği Cemal ÖZTÜRK 1986 -
1-4 Yabancı Sermaye Piyasalarının Denetiminde Bağımsız Dış Denetim Uygulamalarının Örgütlenmesi, Önemi ve Etkinliği Zafer KAYMAKÇI 1986 -
2-1 KİT'lerin Özelleştirilmesi, Özelleştirmenin Sermaye Piyasasına Etkileri Berra ALTINTAŞ 1986 -
2-2 Hisse Senedi Fiyatlandırması ve Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli Üzerine Bir Deneme Hayal ÜNVAN 1986 -
2-3 Özel Finans Kurumları Nurhan ERKAN 1986 -
2-4 Menkul Kıymet Piyasalarının Uluslararasılaşması Yönündeki Gelişmeler Neşe YET 1986 -
2-8 Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Kore ve Türk Hukukunda Yatırım Fonları ve Para Piyasası Fonlarının Olabilirliği Selim SOYDEMİR 1986
2-9 Birleşmeler Ekrem ALTAN 1986 -