UYARI:

Bu bölümde yer alan çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu uzman ve uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan akademik çalışmalar ve yazılan makalelerdir. Tezlerde ve makalelerde öne sürülen fikirler yazarlarına aittir, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz.


AKADEMİK ÇALIŞMA

YAZARI

YAYIM YILI

YAYIMLANDIĞI DERGİ VE SAYISI

Aracı Kuruluş Varantları İle İlgili DüzenlemelerAyşegül KURT, Ferhan KÜÇÜKKAYALAR2010Sermaye Piyasası Dergisi / 2
Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yöneticilerin Mali HaklarıAyşegül ÖZDOĞAN YILMAZ2009 
Seçilmiş Global Risk Seviyesi Göstergeleri ile Borsa İstanbul Endeksleri Arasındaki Korelasyon İlişkisinin İncelenmesiFatih SAĞLIK2009 
The Announcement Effect of Cash Dividend: Evidence From Turkish Capital MarketEyüp KADIOĞLU2008 
Makroekonomik Faktörlerin Borsa İstanbul Ulusal-100 Endeksi ve Volatilitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (1997-2006)Beyamil ÖZTÜRK2008 
Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının özellikleri ve Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkileriGökhan NARİN2007 
Bankalarda Öz Disiplin Süreçlerinin Etkinliğinin DeğerlendirilmesiYener ÇOŞKUN2007 
Gelişmekte Olan Ülkelerde Büyüme Yönelimli VergiPolitikasıAtila YANPAR 2007 
Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı Kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını Uygulayan İşletmelerde Karşılaşılan SorunlarNergiz Nevruz DURSUN2007 
Borsa İstanbul'nda İşlem Gören Şirketlerin Yıllar İtibariyle Şeffaflık Düzeyleri ile Likiditeleri Arasındaki İlişki (1995-2005)Emrah ÖZBAY2007 
Yatırım Danışmanlığı ve Çıkar ÇatışmasıEnver USCA2007 
Türkiye’de Aracı Kurumların Karlılığını Belirleyen FaktörlerEyüp KADIOĞLU2006 
The Effects Of Person-Organization Fit On Employee Job Satisfaction, Performance And Organizational Commitment In A Turkish Public OrganizationMüge ATASOY2005 
Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol ve Türkiye'deki UygulamalarıHüseyin YURDAKUL2005 
Marka Değerleme Yöntemleri ve Markaların Mali Tablolara Alınmalarının EtkileriYusuf KAYA2005 
Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarında TahkimGökçen TURAN2002 
Halka Açık Şirketler Açısından Birleşme İşlemlerinin Uygulaması ve Muhasebe SorunlarıDamla GERAY2002 
Türkiye'de Menkul Kıymetleştirme Uygulaması, Etkileri, Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriNurcan ÖCAL1994 

NOT: Dokümanlar PDF formatındadır.