İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
        Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı
        T.C. Merkez Bankası
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
        Rekabet Kurumu
        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
        T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
        Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
        Türkiye İstatistik Kurumu
 
  İlgili Meslek Birlik ve Dernekleri
        Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
        Türkiye Bankalar Birliği
        Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
        Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği
        Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
        Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği
        Finansal Okur Yazarlık Derneği
 
  Uluslararası Organizasyonlar
        Avrupa Birliği (AB)
        European Securities and Markets Authority (ESMA)
        International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
        Uluslararası Menkul Kıymetler Borsaları (FIBV)
        Federation of European Securities Exchanges (FESE)
        Financial Accounting Standards Board (FASB)
        Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS)
        Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
        Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
        European Corporate Governance Institute (ECGI)
        Uluslararası Çocuk ve Gençler İçin Finans Örgütü (Child and Youth Finance International, CFYI)
        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)
        Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board, FSB)
        Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board, IASB)
        Investment Company Institute
        İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank, IDB)
        İslami Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board, IFSB)
        Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)
        Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education, INFE)
        İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
        Dünya Bankası (World Bank, WB)
        Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges, WEFE)
        Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO)
        International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)
 
  T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Invest in Turkey)
 
  Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)