Halka arz edilmeksizin ve/veya yurtdışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu
Halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu 
Kar payından/iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında kullanılacak başvuru formu
Halka Açılma Amaçlı Esas Sözleşme Değişikliği Başvuru Formu
Borçlanma Aracı İhracı Karar Örnekleri 
Kooperatif veya kooperatif birlikleri veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıkların Kurula yapacakları başvuruda kullanılacak başvuru formu
Varlık kiralama şirketi kuruluş başvurularında kullanılacak başvuru formu