1. PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU  
  1. Tek belgeden meydana gelen İzahname

  2. Birden fazla belgeden oluşacak şekilde meydana gelen izahname

   İhraççı bilgi dokümanı

   Sermaye piyasası aracı notu

   Özet

  3. Tasarruf sahiplerine satış duyurusu

  4. SPKn. md.16 uyarınca düzenlenecek izahname

 2. BORÇLANMA ARACI HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME
  1. Birden fazla belgeden oluşacak şekilde meydana gelen izahname

   İhraççı bilgi dokümanı

   Sermaye piyasası aracı notu

   Özet

  2. Arz programı

   Arz programı izahnamesi

   Arz programı sirküleri

 3. KİRA SERTİFİKASI HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME
  1. Birden fazla belgeden oluşacak şekilde meydana gelen izahname

   İhraççı Bilgi Dokümanı

   Sermaye Piyasası Aracı Notu

   Özet

 4. YATIRIM KURULUŞU VARANTLARININ YA DA SERTİFİKALARININ HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME  
  1. Birden fazla belgeden oluşacak şekilde meydana gelen izahname

   İhraççı bilgi dokümanı

   Sermaye piyasası aracı notu

   Özet

 5. İHRAÇ BELGELERİ

  Ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarında düzenlenecek ihraç belgesi

  Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası aracı ihraç belgeleri

  Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası aracı ihraç belgesi ekleri    

  Borsa Şirketi İç Kaynak belgesi Ek 3

  Borsa dışı şirket İç Kaynak belgesi Ek 4

 6. PAY SATIŞ BİLGİ FORMU  

  Pay Satış Bilgi Formu

 7. İZAHNAME MUAFİYETİ KAPSAMINA GİREN HALKA ARZLARDA KULLANILACAK DUYURU METNİ
  1. Pay halka arzlarına ilişkin duyuru metni

  2. Borçlanma aracı halka arzlarına ilişkin duyuru metni

  3. Kira Sertifikası halka arzlarına ilişkin duyuru metni

 8. BİRLEŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK DUYURU METNİ 

  Duyuru Metni

 9. KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK DUYURU METNİ 

  Duyuru Metni