Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasanın gelişmesinde uluslararası işbirliğine ve uluslararası seviyede belirlenen ilke ve standartlara uyuma büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Avrupa Birliği standartlarına uyum kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra, gerek üyesi bulunduğu Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları örgütü (IOSCO - International Organisation of Securities Commissions) ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi, gerekse diğer düzenleyici kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla iletişimin artırılması yönündeki çalışmalar da yoğun bir şekilde sürdürülmektedir..