Aşağıda yer alan bilgiler, Kurulumuzun Meslek Personel Yardımcılığı (Sermaye Piyasası Uzman Yardımcılığı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı ve Bilişim Uzman Yardımcılığı)  sınavları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurul tarafından yapılacak sınavlar günlük gazetelerin yanı sıra internet sayfamızdan da duyurulacaktır. Sınavla ilgili esas ve koşullar, Kurulun giriş sınavları için yapacağı ilan ve duyurularda kesinlik kazanmaktadır.

Kurulun Uzman Yardımcılığı ve Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı;

 1. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS),
 2. Giriş Sınavı;
  • Yazılı Mesleki Sınav
  • Sözlü Sınav

şeklinde iki aşamalı olarak yapılır.

1) KPSS

Kurulun giriş sınavına katılabilmek için öncelikle KPSS'de başarılı olunması gerekmektedir. Giriş sınavı için gerekli olan KPSS puanı, Kurul tarafından yapılan giriş sınavı ilanlarında duyurulur ve bu şekilde kesinlik kazanır.

2019 yılındaki giriş sınavımızda:

- Sermaye Piyasası Uzman Yardımcıları için ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 veya KPSSP28 puanı türünde en az 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde puana sahip olmak şartı aranmıştır.

2) Giriş Sınavı

a) Giriş Sınavına Katılma Koşulları

Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcılığı giriş yarışma sınavına katılabilmek için;

 1. KPSS'de başarılı olmak,
 2. Türk vatandaşı olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 4. Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 5. Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
 6. Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.
 7. Yazılı sınav başvurusunda bulunabilmek için üniversitelerin aşağıdaki fakülte ve bölümlerinden mezun olma şartı aranır;

A. Uzman Yardımcılığı için başvuranların;

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

B. Uzman Hukukçu Yardımcılığı için başvuranların;

Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul'a vermeleri (Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

C. Bilişim Uzman Yardımcılığı için başvuranların;

En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
gerekir.

Kurul'da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

b) Yazılı Mesleki Sınavlar *

Uzman Yardımcısı:
KPSS'de başarılı olan uzman yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır:

 • İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,
 • HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları,
 • MALİYE : Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası,
 • MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil,
 • GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel Bilgiler,
 • YABANCI DİL; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi
Uzman Hukukçu Yardımcısı:
KPSS'de başarılı olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konularda yapılır:
 • ÖZEL HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,
 • KAMU HUKUKU : İdare Hukuku, Ceza Hukuku,
 • TAKİP ve USUL HUKUKU : Hukuk Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku,
 • GENEL KONULAR : İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları,
 • YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi
Bilişim Uzman Yardımcısı:
KPSS'de başarılı olan bilişim uzman yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konularda yapılır:
 • BİLGİ İŞLEM GRUBU (1): Yazılım Geliştirme Kavramları ve Mimarisi, Programlama Dilleri,
 • BİLGİ İŞLEM GRUBU(2): Algoritmalar ve veri yapıları, Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemleri
 • BİLGİ İŞLEM GRUBU(3): Kullanıcı Arayüzü, Bilgisayar ağları ve internet teknolojileri
 • YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçeden bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.

Yukarıdaki gruplardaki her sınav konusu için 100 üzerinden değerlendirme yapılır. Başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar (en az 50 puan) not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur. 

c) Sözlü Sınav

Sınavın son aşaması olan sözlü bölümüne, yazılı sınavda başarılı olanlar çağrılır. Yazılı sınav sonucunda ortalama 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

Kurul tarafından açılacak sınavlara katılma koşulları, sınavın şekli, konuları, değerlendirilmesi, sınav tarih ve yerleri, başvuru belgeleri ve şekli gibi konularda kesinlik kazanmış ayrıntılı bilgiler, sınavlardan önce Kurul tarafından yapılan ilanlarda ve Sınav Broşürlerinde yer alır.

* Kurul, yukarıda belirtilen gruplara giren konularda çıkarmalar ve/veya ilaveler yapabilir. Sınav konuları, Kurulun Sınav Broşürlerinde belirtilir.