Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile İlgili Tebliğler
 
        Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)
        
 

NOT: Diğer tebliğler için bkz. Sermaye Piyasası Mevzuatı.