SPK diğer ülkelerdeki sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde, işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik ikili Mutabakat imzalanması çalışmalarını da sürdürmektedir. Kurul tarafından şimdiye kadar imzalanan ikili bilgi paylaşımı ve işbirliği mutabakatları ile alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı hususunda imzalanan mutabakatlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
 
İlk tabloda yer alan ikili mutabakat zabıtları ülke kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve teknik işbirliği geliştirmeyi hedeflemekte olup, yatırımcılarının haklarının korunması, piyasaların bütünlük ve güvenilirliğinin arttırılması ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi için iki ülke arasında tecrübe paylaşımı, teknik işbirliği ve destek programlarının geliştirilmesi amacını taşımaktadır.
 
İkinci tabloda yer alan ikili mutabakatlar ise, 8 Haziran 2011 tarih ve 2011/61/EU sayılı Alternatif Yatırım Fonu Yöneticilerine ilişkin AB Direktifi uyarınca, gayrimenkul yatırım fonları, koruma amaçlı fonlar, girişim sermayesi yatırım fonları gibi AB alternatif yatırım fonlarının yönetimi ve profesyonel yatırımcılara pazarlanmasının üçüncü ülke alternatif fon yöneticilerince yapılabilmesi için koşullardan biri olup, söz konusu mutabakat zabıtları ile sınır ötesi faaliyet gösteren fonların gözetiminde işbirliğinin artması yolu ile yatırımcıların korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Kurulca İmzalanan İkili Mutabakatlar
  Ülke Kuruluş  
1. İngiltere

Financial Conduct Authority (FCA)
Prudential Regulation Authority (PRA)

HM Treasury
Financial Services Authority
London Stock Exchange

Ekim 2012
 

Ağustos 1999

2. Fransa Commission des Operations de Bourse (Autorité des Marchés Financières) Mayıs 2000
3. Almanya BAWe (BaFin) Mayıs 2000
4. İsveç Finansinspektionen Haziran 2001
5. İtalya Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Haziran 2001
6. ABD Commodity Futures Trading Commission Haziran 2001
7. Avustralya Australian Securities and Investment Commission Haziran 2001
8. Portekiz Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Ekim 2001
9. Yunanistan Hellenic Capital Markets Commission Ekim 2001
10.
 
Malta
 
Malta Stock Exchange Haziran 2001
Malta Financial Services Center
(Malta Financial Services Authority)
Nisan 2002
11. Arnavutluk Albanian Securities Commission Eylül 2003
12. Romanya Romanian National Securities Commission Ekim 2003
13. Bulgaristan Financial Supervision Commission Aralık 2004
14. Makedonya Securities and Exchange Commission Nisan 2005
15. Hırvatistan Croatian Securities Commission Nisan 2005
16. Hollanda The Netherlands Authority for the Financial Markets Haziran 2005
17.
 
Bosna Hersek
 
Securities Commission of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ekim 2005
Republic of Srpska Securities Commission Ekim 2005
18. Dubai Uluslararası Finans Merkezi Dubai Financial Services Authority Kasım 2005
19. Karadağ Securities Commission of the Republic of Montenegro Şubat 2006
20. İsrail Israel Securities Authority Şubat 2006
21. Tayvan Financial Supervision Commisson Haziran 2006
22. Çin China Securities Regulatory Commission Kasım 2006
23. Suriye Syrian Commission on Financial Markets and Securities Ocak 2008
24. Rusya Federal Financial Markets Service of Russia Ağustos 2009
25. Malezya Securities Commision Nisan 2010
26. Azerbaycan

State Committee for Securities

Central Bank of the Republic of Azerbaijan 

Temmuz 2010

Nisan 2021 

27. Birleşik Arap Emirlikleri Emirates Securities and Commodities Authority Ekim 2010
28. Kırgız Cumhuriyeti State Service for Financial Market Regulation and Supervision under the Government of the Kyrgyz Republic Şubat 2011
29. Pakistan Securities and Exchange Commission of Pakistan Eylül 2011
30. G. Kore The Financial Services Commission of the Republic of Korea Kasım 2011
31. Tunus Conseil du Marché Financier Eylül 2012
32. Türkmenistan Ministry of Finance Mayıs 2013
33. Katar

Katar Finansal Piyasalar Otoritesi

Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi 

Kasım 2014

Ocak 2021 

34 Ukrayna Ukrayna Ulusal Menkul Kıymetler ve Hisse Senedi Piyasası Komisyonu Mart 2015
35. Brunei Brunei Para Otoritesi Kasım 2015
36. Astana Astana Finansal Hizmetler Otoritesi Mart 2019
 
 
Alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bilgi paylaşımı hususunda imzalanan mutabakat zabıtları
  Ülke Kuruluş  
1. Çek Cumhuriyeti Czech National Bank Ağustos 2013
2. Danimarka Finanstilsynet Ağustos 2013
3. Yunanistan Hellenic Capital Markets Commission Ağustos 2013
4. Macaristan Penzügyi Szervezetek Allami Felügyelete Ağustos 2013
5. İtalya Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Ağustos 2013
6. Letonya Finansu un Kapitala Tirgus Komisija Ağustos 2013
7. Litvanya Bank of Lithuania Ağustos 2013
8. Lüksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier Ağustos 2013
9. Malta Malta Financial Services Authority Ağustos 2013
10. Romanya Romanian Financial Supervisory Authority Ağustos 2013
11. İsveç Finansinspektionen Ağustos 2013
12. Hollanda The Netherlands Authority for the Financial Markets Ağustos 2013
13. İngiltere Financial Conduct Authority Ağustos 2013
14. İzlanda Fjármálaeftirlitið Ağustos 2013
15. Lihtenştayn Finanzmarktaufsicht Ağustos 2013
16. Norveç Finanstilsynet Ağustos 2013
17. Bulgaristan Financial Supervision Commission Kasım 2013
18. Slovakya National Bank of Slovakia Ocak 2014