Sermaye piyasalarımızın AB sermaye piyasalarına entegrasyonu ve mevzuatımızın AB müktesebatına uyumu amacıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda çeşitli çalışmalar sürdürülmekte ve bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılara ve hazırlanan raporlara katkı ve katılım sağlanmaktadır.

AB Müzakere Süreci

Sermaye Piyasası Kurulu AB müzakere sürecinde temel olarak "Sermayenin Serbest Dolaşımı", "Şirketler Hukuku", "Mali Hizmetler" ve "Ekonomik ve Parasal Politika" alanlarında sorumlu kuruluşlardan biridir. AB ile müzakereler "Şirketler Hukuku" ve "Sermayenin Serbest Dolaşımı" fasıllarında 2008, Ekonomik ve Parasal Politika Faslında ise 2015 yılında açılmıştır.

Kurulumuz tarafından Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'ne (ESMA) pay izahname formatlarının AB mevzuatına eşdeğer sayılabilmesi amacıyla başvuru yapılmıştır. ESMA Yönetim Kurulu'nun 8 Şubat 2016 tarihli görüşü ile mevcut ülkemiz düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bir pay izahnamesinin, üye ülke yetkili otoritelerince onaylanması amacıyla İzahname Direktifi uyarınca geçerli bir izahname olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. Bu görüş kapsamında, ESMA'nın ülkemiz ihraççıları tarafından AB üye ülkelerinde yapılacak pay ihraçları için Kurulumuzca onaylanmış izahname içeriğinin, izahnamede UFRS'ye uygun hazırlanmış mali tabloların olması koşuluyla herhangi bir ekleme yapılmaksızın ihracın yapılacağı AB ülkesi yetkili otoritesine başvuruda bulunabilmesi açısından geçerli olacağını değerlendirdiği ifade edilmiştir. Bir AB ülkesi yetkili otoritesi tarafından onaylanan izahname ise diğer AB üyesi ülkelerde de geçerli olarak kabul edilecek, pasaport alacaktır.

Projeler

AB düzenlemelerine ve uygulamalarına uyum amacıyla AB fonları ve AB üye ülkelerince sağlanan fonlardan yararlanılarak aşağıda yer alan kısa ve uzun dönemli proje çalışmaları yapılmıştır:

 • 2015 – 2017: AB Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında gerçekleştirilen "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kapasitesinin Artırılması " konulu proje:
  • Muhasebe ve denetim alanında eğitim,
  • Sermaye piyasası mevzuatının AB müktesebatı ile karşılaştırılması, AB ile uyumlu mevzuat taslaklarının hazırlanması ve finansal hizmetler alanında eğitim,
  • Kamuoyunun bilgilendirilmesi,
 • Kasım 2010 – Şubat 2011: SEI (Support Activities to Strengthen the European Integration Process) kapsamında “Bilgi Teknolojileri Denetimi (IT Audit)” konulu proje,
 • Mart 2010: SEI kapsamında Kurulumuzda düzenlenen "Finansal Araç Piyasaları Direktifi" konulu çalıştay,
 • AB mevzuat ve uygulamalarına uyum amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Hollanda hükümeti tarafından finanse edilen ve Finansal Piyasalar Otoritesi (AFM) ile gerçekleştirilen,
  • 2009: "Piyasanın Kötüye Kullanılmasına ilişkin İncelemelerde Risk Bazlı Yaklaşımın Kullanılması" konulu proje,
  • 2007 – 2008: "Borsa Şirketlerinin Finansal Raporlaması İçin Etkin Gözetim Sistemi Oluşturulması" ve "Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşlar İçin Daha Etkin Bir Uzaktan Gözetim Sisteminin Kurulması" konulu projeler,
 • 2006 – 2007: IPA (Instrument for Pre-Accession) kapsamında Alman Federal Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirilen "Sermaye Piyasası Kuruluna AB Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım" isimli Eşleştirme Projesi:
  • AB düzenlemeleri ile uyumlu mevzuat taslaklarının hazırlanması ve konuyla ilgili eğitim sağlanmasına yönelik faaliyetler,

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) kapsamında toplantı ve çalışma ziyaretleri.