Doç. Dr. Alaattin ECER
Daire Başkanı

Görev

Araştırma Dairesi, Kurul Karar Organı veya Kurul Başkanlığınca istenen veya Kurul'un yetki alanına giren konularda ekonomik araştırmalar yapmak; ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Kurul birimlerine bilgi sunmak; Kurul faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışan yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek; mali piyasalardaki gelişmeleri izleyip bu konularda araştırmalar yaparak strateji ve karar oluşum sürecine yardımcı olmak; yapılan veya yapılacak düzenlemelerin olası etkilerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik önerilerde bulunmak amacıyla simülasyon çalışmaları yapmak; Kurul içi ve Kurul dışı eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek ile görevlidir.

Kuruluş

Araştırma Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile İktisadi Analiz Grubu, Planlama ve Strateji Tespiti Grubu, Yurtdışı İlişkileri Yürütme Grubu başkanlıkları ile eğitim müdürlüğü ve kalem müdürlüğünden oluşur.

Eğitim müdürlüğü, Kurul içi ve Kurul dışı eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmekle görevlidir. Müdürlükte bir müdürün yönetiminde yeter sayıda personel görevlendirilir.