Yalçın AY
Daire Başkanı

Görev

Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi, Kurul Başkan Yardımcısına bağlı olarak bilgi teknolojileri faaliyetlerini yürütmektedir..

Kuruluş

Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı, bir daire başkanının sorumluluğu altında aşağıdaki faaliyetleri yürütmekle görevli ve yetkilidir:

  • Kurul Hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli donanım ve yazılım ihtiyaçlarını belirlemek,
  • Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda donanım ve yazılım ortamını hazırlamak,
  • İhtiyaçlar doğrultusunda analiz, tasarım, uygulama geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
  • Kurul'un daha hızlı ve verimli çalışabilmesi için kullanılması gereken teknolojilerin belirlenmesinde diğer daireler ile ortak çalışmalar yürütmek,
  • Mevcut bilgisayar ortamında çıkan sorunları gidermek ve gerektiğinde ilgili Kurul içi ve Kurul dışı birimlere sorunun giderilmesi hususunda gerekli başvuruları yapmak,
  • Bilgi teknolojileri hakkındaki gelişmeleri izlemek ve bu doğrultuda gereken modernizasyonun sağlanması için önerilerde bulunmak,
  • Diğer kamu kuruluşları, sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar ile on-line bağlantılar konusunda çalışmalar yapmak ve bu kurumlar ile geliştirilecek uygulamalar konusunda ortak çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak ve yürütmek,
  • Kurul çalışanlarının, bilgiye daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak,
  • İnternet aracılığı ile verilecek hizmetleri yürütmek.