Tebliğin 22'nci maddesi uyarınca, gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından, altı aylık dönemler itibariyle, aşağıda sayılan bilgiler Kurula gönderilir:

  • İstihdam edilen değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının listesi, 
  • Ortaklık yapısı, 
  • Şubelerin listesi, 
  • Yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri 
  • Müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerleme uzmanı veya konut değerleme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan değerleme raporlarının listesi.

 

Söz konusu bildirimlerin, altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde Kurula gönderilmesi gerekmektedir.


Dilekçe ve bildirim formu aşağıda yer almaktadır.

 

6 Aylık Bildirim

Dilekçe
Bildirim Formu