Fon işletim gideri oranı fonun yönetimi karşılığında emeklilik şirketine ödenen ücrettir. Emeklilik şirketleri fon işletim gider kesintisi oranlarını fon toplam gider kesintisi oranını aşmamak kaydıyla serbestçe belirleyebilmektedirler. Azami fon toplam gider kesintisi oranları Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in 2 nolu ekindeki tabloda yer almaktadır. Fon toplam gideri kesintisi fon varlıklarından karşılanmakta olup, fonun getirisini azaltıcı bir etki yapmaktadır.

Örneğin yıllık toplam gider kesintisi oranı %2,28 olan bir fonun yatırım yaptığı varlıklar yıllık %10 değer kazanırsa, bu fonun yıllık getirisi kesintiler nedeniyle yaklaşık %7,72 olacaktır. Yıllık toplam gider kesintisi oranı %1,00 olan bir fonun yatırım yaptığı varlıkların aynı şekilde yıllık %10 değer kazanması durumunda ise, bu fonun yıllık getirisi yaklaşık %9,00 olacaktır.

Emeklilik yatırım fonları fon işletim gideri kesinti oranlarına, Emeklilik Gözetim Merkezi web sayfasından ulaşılabilir.