Kuruluş

Emeklilik yatırım fonu kurmak isteyen emeklilik şirketlerinin, aşağıda yer alan dilekçe ve form ile, bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri ve fon içtüzüğünü doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi
FORM EYF-1/KUR: Emeklilik Yatırım Fonu kuruluş başvuru formu
Standart içtüzük metni
Standart içtüzük metni (OKS Değişken Fon) 

 

Kayda Alma

Emeklilik yatırım fonu paylarının Kurul kaydına alınmasını talep eden emeklilik şirketlerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri, izahnameyi ve tanıtım formunu doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi
FORM EYF-2/KAY: Emeklilik Yatırım Fonu kayda alma başvuru formu
Kayda alma izahname örneği
Kayda alma izahname örneği(OKS Değişken Fon)
Tanıtım formu örneği

 

Tutar Artırımı - İçtüzük Değişikliği ve Kayda Alma

Emeklilik yatırım fonu tutarını artırmak ve artırılan fon tutarını temsil eden fon paylarının Kurul kaydına alınmasını talep eden emeklilik şirketlerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri, izahnameyi doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi
FORM EYF-3/TAK: Emeklilik Yatırım Fonu tutar artırımı içtüzük değişikliği ve tutar artırımı kayda alma başvuru formu
Tutar artırımı kayda alma izahnamesi

 

Değişiklikler - İçtüzük / İzahname Değişiklikleri

Emeklilik yatırım fonu içtüzüklerini / izahnamelerinin maddelerinin tadil edilmesini talep eden emeklilik şirketlerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi ve Ekleri

 

Kamuyu Aydınlatma Belgeleri

Emeklilik yatırım fonlarının mevzuatta öngörülen üç aylık ve yıllık raporları aşağıdaki formatlarda belirlendiği şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

Altı Aylık Rapor
Yıllık Rapor

 

Diğer Standart Formlar ve Belgeler

Portföy Yönetim Sözleşmesi Düzenleme Esasları ve Sözleşme Asgari Unsurları