Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kayıtlı sermaye tavanını artırmak amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kuruluş başvuru dilekçesi

FORM GYO-4/KSTA: Gayrimenkul yatırım ortaklığı kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvuru formu

 

Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kayıtlı sermaye tavanını artırmak amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kayıtlı sermaye tavan artırım başvuru dilekçesi

FORM GYO-4/KSTA Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklığı kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvuru formu