Gayrimenkul yatırım ortaklığının sermaye artırımı nedeniyle artırılan sermaye tutarını temsil eden hisse senetlerini Kurul kaydına aldırmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi

FORM GYO-3/SAKAY: Gayrimenkul yatırım ortaklığı sermaye artırımı halka arz başvuru formu

İzahname ve Sirküler

 

Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklığının sermaye artırımı nedeniyle artırılan sermaye tutarını temsil eden hisse senetlerini Kurul kaydına aldırmak isteyen şirket yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bedelli/bedelsiz sermaye artırımı başvuru dilekçesi

FORM GYO-3/SAKAY Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklığı sermaye artırımı başvuru formu

İzahname ve Sirküler