Portföy yönetim şirketi için faaliyet izini almak isteyen şirketlerin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Faaliyet İzni Dilekçesi
Faaliyet İzni Başvuru Formu