Kurulumuzun 04.03.2010 tarih ve 5/146 Sayılı Kararı:


Seri:VIII, No:61 Tebliği'nin 5'nci maddesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirime ilişkin geçici dönemin 31.12.2009 tarihinden itibaren sona erdiği dikkate alınarak; sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören ortaklıkların finansal raporlarının Kurul'a bildiriminde ilgili düzenlemeler çerçevesinde KAP'a bildirimin yeterli olduğu, ayrıca Kurul'a yazılı olarak bir bildirimde bulunulmasının gerekmediği duyurulur.