Gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarının ihracı ve bunların nitelikli yatırımcılara satışı amacıyla yapılacak başvurularda aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgelerin doldurularak Kurul'a iletilmesi gerekmektedir. 

Başvuru Dilekçesi
zip
Katılma payı ihraç başvuru formu
zip
İhraç belgesi
zip
Yatırımcı bilgi formu
zip