Gayrimenkul yatırım fonu kurmak isteyen kuruluşların aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul'a başvuruda bulunması gerekmektedir.  

Başvuru Dilekçesi
zip
Kuruluş Başvuru Formu
zip
Yatırım fonu standart içtüzük metni
zip