Başlık Duyuru Tarihi
Finansal İstikrarın GüçlendirilmesineYönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması 09.06.2022  
Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında Basın Açıklaması 09.06.2022  
Basın Açıklaması 25.02.2022  
Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi Basın Duyurusu 24.02.2022  
İhraççıların LEI KODU (LEGAL ENTITY IDENTIFIER/ TÜZEL KİŞİ KİMLİK KODU) Alması Hakkında Duyuru 18.02.2022  
Basın Açıklaması 20.11.2021  
SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber Taslağı Basın Duyurusu 03.11.2021  
Kitle Fonlaması Tebliği Basın Duyurusu 27.10.2021  
Yatırımcıların eğitimi ve korunması konusunda yürütülen Beşinci Dünya Yatırımcı Haftası başlamıştır 04.10.2021  
Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu 24.09.2021  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasındaki Teknik Destek ve İşbirliği Programı Hakkında Basın Duyurusu 10.09.2021  
Basın Duyurusu 03.09.2021  
Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu 01.09.2021  
Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı 26.08.2021  
III-61/B.1 sayılı Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği 17.07.2021  
Basın Açıklaması 08.07.2021  
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 08.06.2021  
Kurulumuz ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalanmıştır 28.04.2021  
Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 02.03.2021  
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'ne İlişkin Basın Duyurusu 05.02.2021  
II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) Taslağı ve Basın Duyurusu 01.02.2021  
Basın Duyurusu 01.02.2021  
III-45.2 Sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Hakkında Basın Açıklaması 31.12.2020  
II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği Basın Açıklaması 31.12.2020  
II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma Ve Satma Hakları Tebliği Taslağı Duyurusu 28.10.2020  
İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Basın Duyurusu 15.10.2020  
2019 Kurumsal Yönetim İzleme Raporu’nun İngilizce çevirisi 08.10.2020  
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik 02.10.2020  
2019 Kurumsal Yönetim İzleme Raporu Basın Açıklaması 14.09.2020  
II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği 11.09.2020  
II-31/B.1 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı 10.09.2020  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasındaki Teknik Destek ve İşbirliği Programı Hakkında Basın Duyurusu 28.08.2020  
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslakları 20.08.2020  
III-61/B.1 Sayılı Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Taslağı 24.07.2020  
Pay Tebliği (VII-1281.)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d) 24.07.2020  
Açığa Satış Duyurusu 13.07.2020  
Basın Açıklaması 30.06.2020  
II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Basın Açıklaması 27.06.2020  
Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde ve Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 13.06.2020  
Basın Açıklaması 04.06.2020  
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 14.05.2020  
III-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Taslağı 22.04.2020  
Basın duyurusu 20.04.2020  
Basın Duyurusu 13.04.2020  
II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı 16.03.2020  
Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenlemelerde Yapılan Değişikliklere İlişkin Basın Duyurusu 04.03.2020  
Basın Duyurusu 02.03.2020  
Basın Duyurusu 28.02.2020  
Basın Açıklaması 07.02.2020  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu 06.02.2020  
Usulsüz halka arz hakkında 21.10.2019  
Basın Duyurusu 21.10.2019  
Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazananlar 16.10.2019  
Basın Duyurusu 16.10.2019  
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 15.10.2019  
Kitle Fonlaması Basın Duyurusu 03.10.2019  
Kira Sertifikaları, Kurumsal Yatırım Ürünleri Piyasa ve Düzenlemeleri Uluslararası Çalıştayı ve 8. İSEDAK Sermaye Piyasası Kurulları Forumu İstanbul’da yapıldı. 26.09.2019  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu 08.07.2019  
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 24.06.2019  
Basın Duyurusu 14.06.2019  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 27.05.2019  
JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan rapor 23.03.2019  
Türkiye Varlık Fonu Tarafından İhraç Edilecek Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının Yatırım Fonlarına İlişkin Yoğunlaşma ve İhraççı Sınırlamalarından Muaf Tutulmasına İlişkin Açıklama 12.03.2019  
Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 25.01.2019  
Kurul Ücretleri Hesap Numaralarının Değiştirilmesi Hakkında 24.01.2019  
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması Hakkında Duyuru 11.01.2019  
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı 03.01.2019  
Kamuoyuna Duyuru 20.12.2018  
III-52.3.ç sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.12.2018  
II-15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.11.2018  
Kurulumuzun Yeni Düzenlemeleri Hakkında Duyuru 13.11.2018  
II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" nde değişiklik yapılması hakkında 09.11.2018  
Kooperatif ve kooperatif birliklerinin paylarının çoğunluğuna veya yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıkların Kurula yapacakları başvuruda kullanılacak başvuru formu yayınlanmıştır 04.10.2018  
Veri Depoculuğu ve Tezgahüstü Türev İşlemlerin Raporlanması 27.08.2018  
Basın Açıklaması 15.08.2018  
Basın Açıklaması 13.08.2018  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından kurumsal yönetim alanında işbirliğine yönelik olarak gerçekleştirilen “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” Konulu Proje Çalışması 12.06.2018  
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavının Sonuçları 22.03.2018  
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasının Geliştirilmesine Yönelik Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İşbirliği ile Yürütülen Proje Çalışması 15.01.2018  
Dr. Vahdettin ERTAŞ görev süresinin dolması nedeni ile görevinden ayrılmıştır. 02.01.2018  
Kurul Ücretleri Hesap Numaralarının Değiştirilmesi Hakkında 02.01.2018  
Pay Satışı Hakkında Duyuru 15.12.2017  
Kamuoyunun Dikkatine 21.10.2017  
II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 11 ve 12. Maddelerine İlişkin Duyuru 08.09.2017  
Elektronik Lisanslama Sınavlarında (e-LS) İkinci Aşamaya İlişkin Duyuru 25.05.2017  
Basın Açıklaması 24.05.2017  
Basın Duyurusu 13.04.2017  
Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı 05.04.2017  
Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Açıklama 31.03.2017  
II-15.1a sayılı ve VII-128.6a sayılı Tebliğler Hakkında 10.02.2017  
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de (III-37.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 10.02.2017  
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu 03.02.2017  
Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkinda Tebliğ ile İlgili Basın Duyurusu 01.02.2017  
5'inci İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Toplantısı İstanbul'da Gerçekleştirildi 27.10.2016  
Borsa İstanbul Bünyesinde Para Piyasası Oluşturulması Hakkında SPK Basın Duyurusu 13.10.2016  
Borsa Dışı İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Nezdinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Oluşturulmasına İlişkin Duyuru 18.08.2016  
Kamuoyuna Duyuru 27.07.2016  
Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama 25.07.2016  
Kamuoyuna Duyuru 22.07.2016  
Basın Duyurusu 21.07.2016  
Kamuoyuna Duyuru 20.07.2016  
Kamuoyuna Duyuru 16.07.2016  
Basın Açıklaması 24.06.2016  
Sermaye Piyasası Kurulu IOSCO Yönetim Kurulu'na Seçildi 12.04.2016  
Sermaye Piyasası Kurul'unun 23/03/2016 tarih ve 10/328 sayılı Kararı 23.03.2016  
İstanbul Tahkim Merkezi Web Sitesi 12.02.2016  
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin İzahname Standartlarının AB Düzenlemeleri ile Denkliğine İlişkin Görüşü Hakkında Duyuru 09.02.2016  
Kurulumuza Yapılacak İhraç Başvurularında Talep Edilecek Risk ve Çek Raporları'na İlişkin Duyuru 01.02.2016  
Pay İzahname Formatları ile Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 12.01.2016  
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile başlatılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" konulu projeye ilişkin duyuru 06.01.2016  
SPK'nın finansal eğitim alanındaki çalışmaları, Child and Youth Finance International tarafından "En İyi Ülke Uygulaması" ödülüne layık görüldü 25.12.2015  
Portföy Yönetim Sektörünün 100 milyar TL'na Ulaşması ve Türk Ekonomisine Katkıları Konulu Toplantıya İlişkin Basın Duyurusu 07.12.2015  
SPK ile Brunei Para Otoritesi (Autoriti Monetari Brunei Darussalam-AMBD) Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 19.11.2015  
2015 Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırmasına İlişkin Basın Duyurusu 05.10.2015  
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Basın Açıklaması 07.09.2015  
İlk Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Türk'ü Kaybettik 03.08.2015  
Basın Açıklaması 07.05.2015  
10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek "G20/OECD Kurumsal Yönetim Forumu" 08.04.2015  
Basın Açıklaması 26.02.2015  
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na İlişkin Basın Duyurusu 08.01.2015  
Pay Alım Teklifi Tebliği Taslağı 19.12.2014  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağına İlişkin Basın Duyurusu 17.12.2014  
Finansal Eğitim Ulusal Stratejimiz, OECD/INFE üye ülkeleri ile paylaşıldı 02.12.2014  
SPK ile Katar Finansal Piyasalar Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 11.11.2014  
3'üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da yapılıyor 11.11.2014  
Sermaye Piyasası Kurulu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)'nün Yönetim Kuruluna Seçildi 30.09.2014  
Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin Yurtdışına Satışı Konusunda NASDAQ OMX'le Anlaştı 26.09.2014  
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin İhraç ve Tertip İhraç Belgesi Ekleri 18.09.2014  
BASIN AÇIKLAMASI 04.09.2014  
Pay Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 02.09.2014  
Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile tertip ihraç belgesi formatları 22.08.2014  
Halka arz edilmeksizin ve/veya yurtdışında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak başvuru formu 21.08.2014  
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 14.08.2014  
Sermaye Piyasası Kurulu Personel Alımı Yazılı Sınav Duyurusu 11.08.2014  
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu 24.07.2014  
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'ndaki Aktif Pazarlama Anlaşmalarında Yer Alacak Asgari Unsurlar 22.07.2014  
İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 17.07.2014  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'na Dair Basın Duyurusu 15.07.2014  
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliğine İlişkin Açıklama 02.07.2014  
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber 30.06.2014  
Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Tebliğler 23.06.2014  
Yatırım Fonları ile ilgili Çeşitli Hususlar ile Yerindelik ve Uygunluk Testine İlişkin Duyuru 20.06.2014  
2013 Yılı Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır 20.06.2014  
Yatırım Fonu Katılma Paylarının Pazarlanması Ve Dağıtımına İlişkin Sözleşmelerin Asgari Unsurları 20.06.2014  
Yatırımcılar İçin Altyapı Finansman Araçlarının Geliştirmesine İlişkin Konferans İstanbul'da Düzenleniyor 19.06.2014  
Piyasa Bozucu Eylemler ile Yöneticilerin Kazanç İadelerine İlişkin Tebliğlere Yönelik İlke Kararları Hakkında Basın Duyurusu 09.06.2014  
Finansal Tabloların Yayınlanma Sürecindeki İşlemlere İlişkin İlke Kararı Hakkında Basın Duyurusu 29.05.2014  
OECD/INFE'nin finansal eğitim alanında 2014 yılındaki ilk konferansı İstanbul'da düzenleniyor 22.05.2014  
Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu 20.05.2014  
Uygunluk ve Yerindelik Testleri 16.05.2014  
Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Türkiye'de Satışı Amacıyla Kurulumuza Yapılacak Başvurular 05.05.2014  
Kurulumuzdaki Yeni Görevlendirmeler 25.04.2014  
Konut Finansmanı Fonu Kuruluşu Başvurularına İlişkin Basın Duyurusu 24.04.2014  
SPK Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu 22.04.2014  
SPK ve OECD tarafından düzenlenecek "Finansal Eğitimde Küresel ve Avrupa Çapında Eğilimler" Konulu Uluslararası Konferans Duyurusu 15.04.2014  
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı İle Yatırımcı Bilgi Formu Taslağına İlişkin Basın Duyurusu 10.04.2014  
Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kurulumuza Yapılacak Başvurulara İlişkin Basın Duyurusu 08.04.2014  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsüne İlişkin Basın Duyurusu 02.04.2014  
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsüne İlişkin Basın Duyurusu 02.04.2014  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu İkincil Düzenleme Çalışmaları ve 2014-2016 Stratejik Planına İlişkin Basın Açıklaması 01.04.2014  
Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe İlişkin Basın Duyurusu 29.03.2014  
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı Duyurusu 12.03.2014  
Kurulumuz İle Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır 25.02.2014  
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Semineri Tamamlandı 07.02.2014  
Tekzip Duyurusu 27.01.2014  
Portföy Saklama Hizmetinde Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Basın Duyurusu 25.12.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu Basın Açıklaması 24.12.2013  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin 2014 Yılı İçin Belirlenen Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 19.12.2013  
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Basın Duyurusu 27.11.2013  
Kira Sertifikaları İzahname Standartları ile Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 31.10.2013  
Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği Basın Açıklaması 23.10.2013  
2'nci İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu İstanbul'da Düzenleniyor 18.09.2013  
13 AB Üye Ülkesi ile 3 Avrupa Ekonomik Alanı Ülkesinin Yetkili Otoriteleri ile Alternatif Yatırım Fonlarının Gözetiminde İşbirliği Amaçlı Mutabakat Zabıtları İmzalandı 29.08.2013  
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ilişkin duyuru 15.08.2013  
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğine ilişkin duyuru 14.08.2013  
Yatırımcı Tazmin Merkezi Web Sitesi Kullanıma Açılmıştır 02.08.2013  
Pay ve Borçlanma Araçları İzahname Standartları İle Düzenleme Kılavuzlarına İlişkin Duyuru 19.07.2013  
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Basın Duyurusu 19.07.2013  
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği Basın Duyurusu 18.07.2013  
İslami Finansman Araçları Konferansı 17.06.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu 2012 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı 10.06.2013  
Kale Seramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Seramik Sanayi Anonim Şirketi'nin Kalevit Saniter Seramik Sanayi Anonim Şirketi'ni Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 31.05.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı 30.05.2013  
CYFI Çocuk ve Gençlik Finans Zirvesi'nin İkincisi Bu Yıl İstanbul'da Düzenleniyor 06.05.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu Heyeti Erzurum'da 30.04.2013  
SPK Kompozisyon Yarışmasında Dereceye Giren Eserler Belli Oldu 22.04.2013  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Basın Duyurusu 13.03.2013  
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye İlişkin Basın Duyurusu 11.03.2013  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin 2013 Yılı İçin Belirlenen Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları 09.03.2013  
İzahnameye ve İhraç Belgesine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 13.02.2013  
İzahname ve Sirküler Formatları ile Kullanım Kılavuzları Bilgi Formu 13.02.2013  
Payların İlk Halka Arzı ile Payları Borsa'da İşlem Gören Şirketlerin Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarında Uygulanacak Kurallar 12.02.2013  
SPK ile Anadolu Üniversitesi Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 31.01.2013  
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan "İhraç Belgeleri" 05.01.2013  
Kurul Ücretleri Yeniden Belirlendi 04.01.2013  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve Üyeleri Belli Oldu 31.12.2012  
Avrasya Toplantısı Basın Duyurusu Aralık 2012 İstanbul 13.12.2012  
"Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması" Sonuç Raporu Hazırlandı 16.11.2012  
Halka Arz Zirvesi İzmir ve Denizli’de Düzenleniyor 22.10.2012  
"Small Business Capital Formation" Semineri Basın Duyurusu 17.10.2012  
İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu İstanbul'da Başladı 26.09.2012  
SPK ile Tunus Finansal Piyasalar Otoritesi Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı 26.09.2012  
Sermaye Piyasası Kurulu ve Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesi (CMDA) Arasında İşbirliği 26.09.2012  
"Sermaye Piyasası Kurulu 30. Yıl Kitapçığı" Yayınlandı 07.09.2012  
Virgin Gold Mining Corporation ile İlgili Duyuru 29.08.2012  
Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu 31.07.2012  
Seri:IV, No:54 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Açıklama 11.10.2011  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.10.2011  
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyuru 26.09.2011  
SPK ile Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 14.09.2011  
Sermaye Piyasası Kurulunun Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyurusu 24.08.2011  
Hisse Geri Alımlarına İlişkin Basın Duyurusu 11.08.2011  
Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu 11.08.2011  
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:30) 05.08.2011  
Temmuz 2011 Beklenti Anketi 05.08.2011  
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 29) 28.07.2011  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 122) 28.07.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu ve ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Arasında 'Düzenleyici Diyalog' Anlaşması İmzalandı 22.07.2011  
Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 21.07.2011  
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Duyurusu 20.07.2011  
Seri: IV No: 41 Tebliğ Değişikliği Hakkında Açıklama 20.07.2011  
Haziran 2011 Beklenti Anketi 07.07.2011  
OECD Toplantısı Duyurusu 05.07.2011  
Seri:I, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin Uygulamasına İlişkin Duyuru 16.06.2011  
Seri:I, No:40 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 10.06.2011  
Çin ve Tayland Heyetleri SPK'yı Ziyaret Etti. 07.06.2011  
Mayıs 2011 Beklenti Anketi 07.06.2011  
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Duyuru 07.06.2011  
SPK, TİM ile İşbirliği Protokolü İmzaladı 26.05.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu 2010 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı 23.05.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu Kompozisyon Yarışması Dereceye Giren Eserler 09.05.2011  
Nisan 2011 Beklenti Anketi 05.05.2011  
Yatırım Yapıyorum Web Sitesi "Altın Örümcek En İyi Web Sitesi" yarışmasında finalist olmuştur 08.04.2011  
Mart 2011 Beklenti Anketi 07.04.2011  
Bilgi, Belge Ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 75) 01.04.2011  
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 40) 01.04.2011  
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine İlişkin Açıklama 28.03.2011  
Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 26.03.2011  
Kurul Üyeliğine Atama 19.03.2011  
Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 16.03.2011  
Seri IV, No: 39 "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği" nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyuru 16.03.2011  
Seri:II, No:27 sayılı Tebliğ 8.3.2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır 15.03.2011  
Seri X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 09.03.2011  
Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 09.03.2011  
Form and Principles in Global Financial Regulation seminer duyurusu 08.03.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Şubat 2011 07.03.2011  
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması 28.02.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu ile Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırmada İşbirliği Yapıyor 18.02.2011  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Ocak 2011 08.02.2011  
Sermaye Piyasası Kurulu ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Finans Piyasası Gözetim ve Düzenleme Kurumu arasında İkili İşbirliği Mutabakatı imzalandı 03.02.2011  
Seri VIII, No: 34 Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Basın Duyurusu 29.01.2011  
SPK Yatırımcılara Yönelik Yeni Bir Web Sitesi Hazırladı 19.01.2011  
İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durum Açıklamaları 07.01.2011  
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında çıkan haberlere ilişkin Basın Açıklaması 29.12.2010  
Kasım 2010 Beklenti Anketi 07.12.2010  
SPK ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, akademik araştırma alanında işbirliği gerçekleştirdi 03.11.2010  
Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği 25.10.2010  
Kurulumuzun çeşitli tebliğlerinde değişiklik yapan Tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 25.10.2010  
SPK ile Birleşik Arap Emirlikleri Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 13.10.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Eylül 2010 07.10.2010  
Yatırım fonlarına ait yönetim ücreti ile giriş-çıkış komisyonları bilgilerine, Kurulumuzun web sitesinden ulaşılabilinmektedir. 22.09.2010  
Brüt Takas Uygulaması 21.09.2010  
Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı 13.09.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Ağustos 2010 07.09.2010  
Emeklilik Yatırım Fonlarının karşılaştırma ölçütleri hakkında duyuru 24.08.2010  
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satılacak Borçlanma Araçlarına İlişkin Duyuru Metni 23.08.2010  
Yatırım fonlarına uygulanan yönetim ücretlerine ve karşılaştırma ölçütlerine ilişkin duyuru 20.08.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Temmuz 2010 06.08.2010  
Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Borsa Kotundan Çıkma Kuralları 30.07.2010  
Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Yapılacak Değişiklikler Hakkında Basın Duyurusu 25.07.2010  
İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlem Kurallarında Yapılan Değişiklikler 23.07.2010  
SPK ile Azerbaycan Menkul Kıymetler Devlet Komitesi arasında İkili İşbirliği Anlaşması imzalandı 13.07.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Haziran 2010 07.07.2010  
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 28) Hakkında Basın Duyurusu 05.07.2010  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu 02.07.2010  
Sermaye Piyasası Kurulu Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları Tablosu [zip] 25.06.2010  
Anonim Şirketler, Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk - Alman Sempozyumu Hakkında Basın Duyurusu 24.06.2010  
Kurulumuz Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözden geçirilmesi yönündeki çalışmalar başlatılmıştır. 16.06.2010  
Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı 11.06.2010  
Faktoring Şirketine İlişkin Haber Hakkında Basın Duyurusu 09.06.2010  
SPK Başkanı Prof. Dr. A. Vedat AKGİRAY, IOSCO Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi Başkanlığına Seçildi 08.06.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Mayıs 2010 08.06.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantısı Hakkında Basın Duyurusu 04.06.2010  
SPK ve IOSCO işbirliği ile düzenlenen eğitim semineri hakkında basın duyurusu 25.05.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Hakkında Duyuru 24.05.2010  
Seri: I, No: 41 "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 09.05.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Nisan 2010 07.05.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kuruluna İlişkin Üye Listesinin Askıya Çıkarılması ve Genel Kurula Kabul Hakkında Duyuru 22.04.2010  
Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu ile Kurulumuz arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 21.04.2010  
Seri: VIII, No: 68 Sayılı "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 15.04.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Daveti ve Üye Listesi 13.04.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Mart 2010 07.04.2010  
Seri: I, No: 40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" Hakkında Basın Duyurusu 03.04.2010  
Seri: VIII, No: 66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" Hakkında Basın Duyurusu 03.04.2010  
"Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu 01.04.2010  
İzahname formatları ile hazırlanmalarına ilişkin kılavuzlarda proforma finansal bilgiler ile sulanma etkisinin daha iyi anlaşılabilmesine yönelik ek açıklamalar yapılmıştır. 31.03.2010  
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: VI, No: 27) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 30.03.2010  
Brüt Takas Uygulaması ve Yeni Gözetim Çalışmalarına İlişkin Basın Duyurusu 30.03.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Hakkında Duyuru-2 24.03.2010  
"Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: III, No: 42) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 23.03.2010  
Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Tebliğ'de Değişikliğe İlişkin Duyuru 18.03.2010  
Kurulumuzun 04/03/2010 tarih ve 5/139 sayılı Kararı 05.03.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Şubat 2010 05.03.2010  
Yeni izahname ve sirküler formatları ile kullanım kılavuzları hakkında açıklama 26.02.2010  
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ile ilgili basın duyurusu 24.02.2010  
Sermaye Piyasası Beklenti Anketi, Ocak 2010 19.02.2010  
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 16.02.2010  
UMPAŞ Holding A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 10.02.2010  
Aracı Kuruluş Varantı ihraçları için İzahname ve Sirküler Formatları ile İzahname Hazırlama Kılavuzu'na ilişkin taslaklar 27.01.2010  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Hakkında Duyuru 07.01.2010  
"Türkiye Sermaye Piyasası Danışma Konseyi" oluşturuldu 06.01.2010  
"Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Seri: VI, No: 26) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 01.01.2010  
Pay ihraçları için İzahname ve Sirküler Formatları ve İzahname Hazırlama Kılavuzu'na ilişkin taslaklar 23.12.2009  
Seri: II, No: 23 sayılı "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 25.11.2009  
Seri: VII, No: 38 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 14.11.2009  
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 25.10.2009  
Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 29.09.2009  
Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. nin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Bilgi Formu 29.09.2009  
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı 16.09.2009  
Borsa şirketlerince verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili Kurul İlke Kararı 10.09.2009  
Özel Sektör Borçlanma Araçları İhraç Limitleri Yeniden Belirlendi 03.09.2009  
Hisse Geri Alımına İlişkin Basın Duyurusu 03.09.2009  
Çağrı Yoluyla Anonim Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu 02.09.2009  
Kurulumuzun 12/08/2009 tarih 25/706 sayılı Kararı 14.08.2009  
Sermaye Piyasasında Yeni Bir Araç: Aracı Kuruluş Varantı 14.07.2009  
Sermaye Yeterliliği Tablolarının E-İmzalı Gönderimi Hakkında Açıklama 30.06.2009  
Halka Açık Şirketlere Yeni Sermaye İmkanı 22.04.2009  
Sermaye Piyasası Kurulundan Basın Açıklaması 02.04.2009  
Borsa ve borsa dışı şirketlerin özel durum açıklama yükümlülükleri hakkında basın duyurusu 06.02.2009  
2009 yılı için Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan Yeniden Değerlemeye Tabi Tutarlar 04.02.2009  
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne Üyelik Başvurusu Hakkında Duyuru 23.01.2009  
Borsa'da İşlem Görmeyen Ancak Kurul Kaydında Olan Şirketlerin Borsa'da İşlem Görebilmesine İlişkin Esaslar Belirlendi 26.09.2008  
BASIN DUYURUSU 15.09.2008  
BASIN DUYURUSU 12.09.2008  
BASIN DUYURUSU 10.09.2008  
Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı 27.08.2008  
Kırklareli Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uz-Yem Uzunköprü Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 10.07.2008  
Saray Halı A.Ş.'nin aktifinde yer alan tarımsal üretimle ile ilgili aktif ve pasif varlıkların işletme bütünlüğü içinde yeni kurulacak Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ne ayni sermaye koymak suretiyle bölünme işlemine ilişkin duyuru 19.06.2008  
Sermaye Piyasası Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 23.05.2008  
Seri: XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hakkında basın duyurusu 10.04.2008  
Payları İMKB'de İşlem Gören ve Ulusal 100 Endeksine Dahil Olan Şirketlerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme 24.03.2008  
Yatırım Fonlarının Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Nezdinde Bulundurdukları Teminat Hesapları Hakkında Açıklama 21.03.2008  
Ülkemizdeki kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Seri:IV No:41 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır 19.03.2008  
İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği Yenilenmiştir 08.03.2008  
Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği Yenilenmiştir 23.01.2008  
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Hisse Senedi Varantlarına İlişkin Düzenleme Çalışması 07.01.2008  
Almar Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının SPK kaydına alınmasına ilişkin Bilgi Formu 04.01.2008  
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 96) ve Açıklaması 23.08.2007  
T. İmar Bankası Ödemeleri Hakkında Duyuru 27.07.2007  
Finansal Raporlama Tedarik Zinciri Anketi Hakkında Duyuru 27.06.2007  
Kaydi Sistemde T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının Yatırımcılar Tarafından Doğruluğunun Kontrol Edilmesine İlişkin Duyuru 09.02.2007  
SPK'nın 25. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Ankara Bilkent Otel'de Düzenlenen Kutlama Programından Görüntüler 26.01.2007  
SPK'nın 25. Kuruluş Yıldönümü 23.01.2007  
Başvurulara İlişkin Duyuru 19.01.2007  
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş.'nin Birko Koyunlu Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyuru 28.08.2006  
Bilgi Güvenliği Politika Bildirisi 19.07.2006  
SPK, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uluslararası Standarda Uygun Hale Getiren İlk Kamu Kurumu Oldu 16.06.2006  
İzahname ve Sirküler Değişikliğine İlişkin Duyuru 28.11.2005  
Yimpaş Holding, Yimpaş İhtiyaç, Yimpaş Gıda Ortaklarına Duyuru 12.09.2005  
Sermaye Piyasası Kurulu Web Servisleri 17.03.2005  
Kurulumuzun Seri: XI, No: 25 Sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"inin Yeni Yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Çalışması Kapsamında Hazırlanan Standart Taslakları Kamuoyunun Görüşlerine Açılmıştır 21.12.2004  
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliğ/UFRS Uyarınca Düzenlenecek Mali Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru 20.12.2004  
25.11.2004 Tarih ve 46/1546 Sayılı Kurul Kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İnternet Yayın Sitesi Test Yayınına başlamıştır 26.11.2004  
UFRS ile uyumlu Seri: XI, No: 25 Sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenecek Taslak Mali Tablo ve Dipnot Formatları 24.06.2004  
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Sir Tweedie Türkiye'ye geliyor 21.06.2004  
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları - Elektronik İmzalı Bildirim Esasları 22.04.2004  
SPK Başkanı Üniversite Öğrencilerine Sermaye Piyasalarını Anlatacak 21.04.2004  
İleri Valörlü Tahvil Bono İşlemi Gerçekleştirilmesine İlişkin Genel Kurallar ve Değerleme Esasları Hakkında Duyuru 19.03.2004  
Seri: XI, No: 25 Sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" in 591. Maddesi İle İlgili Açıklama 18.02.2004  
Kurulumuzun Muhasebe Standartları İle İlgili Mevcut Düzenlemeleri Çerçevesinde Mali Tablo Ve Rapor Bildirim Süreleri Hakkında Açıklama 17.02.2004  
SPK Yatırımcı Anketi Sonuçları 30.12.2003  
Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 Tarihinde Faaliyete Geçti 27.10.2003  
Performans Sunum Standartlarına İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında Duyuru 14.10.2003  
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Uygulama Esasları 13.10.2003  
Seri: I, No: 26 "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" nin 17/A Maddesinde Düzenlenmiş Olan Raf Kayıt Sisteminin Uygulama Esasları 14.07.2003  
Kurulumuzca Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Hazırlanacak Mali Tablolar, Konsolide Mali Tablolar Ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi İle Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru 19.03.2003  
Sermaye Piyasası Kurulu 2003 Çalışma Programı 07.01.2003