Çevresel bozulma ve ikim krizinin çevre, insan, toplum ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele dünyada ve ülkemizde öncelikli gündem haline gelmiştir. Düşük karbon ekonomisine geçiş için gereken yatırımların ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projelerin finansmanı için ihtiyaç duyulan uzun vadeli fonların temini sermaye piyasalarının önemini artırmıştır. 

Çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için 2021 Ekonomi Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması öncelik ve eylemleri çerçevesinde Kurulumuz “SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehber” Taslağını 03.11.2021 tarihinde kamuoyunun görüşüne açmış olup, ilgili taraflar Taslak Rehberin İngilizce metnine aşağıdaki linkten ulaşabilir ve 03 Aralık 2021 tarihine kadar görüş ve önerilerini yesiltahvilrehberi@spk.gov.tr adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.