MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SÖZLÜ AŞAMASI DUYURUSU
12-13 Haziran 2021 tarihlerinde yazılı sınavı yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavının sözlü aşaması 21- 22 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar yazılı sınavı sonucuna göre sözlü sınava katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını 20 Ağustos 2021 (Cuma) tarihinden itibaren https://sinav.spk.gov.tr/  adresinden öğrenebilecek olup, sözlü sınava katılacakların en geç 15 Eylül 2021 Çarşamba akşamı saat 18:00’e kadar söz konusu adresteki mülakat formlarını doldurmaları gerekmektedir. Adayların hangi gün, saat ve yerde sözlü sınava girecekleri ayrıca duyurulacaktır.
sinavyardim@spk.gov.tr