Kurulumuzca üniversite öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen SPK Eğitim Semineri'nin 21 Haziran 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı yaz dönemi tamamlanmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminere 93 farklı üniversitenin öğrencileri katılmıştır. Kurul Uzmanlarınca SPK'nın tanıtımının yanı sıra, sermaye piyasasına ilişkin kavramlar, işleyiş mekanizması ve piyasalar hakkında teorik bilgi ve örnek olay uygulamaların yer verildiği seminerler sonunda 489 öğrenciye “SPK Eğitim Semineri Katılım Belgesi” verilmiştir.

Sermaye piyasalarının tanınırlığına ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlayan  eğitim çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de periyodik olarak devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.