Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı doğrultusunda, bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.