Kurulumuz ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında imzalanan ikili işbirliği mutabakatı hakkında basın duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Azerbaycan’da sermaye piyasalarını düzenleme ve denetim yetkisini haiz Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBA) arasında ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası adına Baş Direktör Sn. Ali AHMADOV tarafından imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında sermaye piyasaları alanında bilgi alışverişinin ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu mutabakat, sermaye piyasaları ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, kardeş iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında CBA ile ikili bir işbirliği platformu ayrı bir değer taşımaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu uluslararası ilişkilere büyük önem vermekte; diğer ülkelerdeki otoriteler ile işbirliklerini artırmak için çaba harcamaktadır. Bu yönde Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 36 adet ülkenin ilgili yabancı muadil otoriteleri ile Kurulumuz arasında ikili MoU imzalanmış bulunmaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur.