Sermaye piyasalarının güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde gelişimine katkı sağlanması misyonuyla hareket eden Kurulumuzca; COVID-19 salgınının ülkemiz finansal piyasalarında oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesi,  uzaktan çalışma uygulamasının devam ettiği sermaye piyasalarındaki paydaşlarımıza bu zor dönemde kolaylık sağlanması, halka açılmayı planlayan ortaklıklarda; halka arz işlemlerinin belli bir tarih aralığına sıkışmasının önlenebilmesi,  payları ilk defa halka arz olacak ortaklıkların yetkili kurumlarca kapsamlı değerlendirilme sürecinin sağlıklı yürütülmesine imkan tanınması ve yatırımcıların da söz konusu ortaklıkların izahnamelerini kapsamlı değerlendirebilmelerine ilişkin ihtiyaç duyulan zamana sahip olmalarına olanak tanınması amacıyla Kurulumuzun 04/02/2021 tarihli toplantısında;
 Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının Şubat - Mayıs 2021 dönemi içerisinde ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde;
-İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nde düzenlenen; izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenmesi suretiyle ilgili satış dönemlerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına;
 
 
  Satış Dönemi İzahnamede Yer Alacak ve Özel Bağımsız Denetimden Geçirilecek Finansal Tablolar
1 1 Ocak – 1 Mart Son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar
2 2 Mart - 31 Mayıs Son üç yıllık finansal tablolar
 
- Satışın başladığı tarihin ilgili tablolarda yer alan her bir dönemin bitiş tarihinden sonraki döneme denk gelen bir tarih olması durumunda; bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmesinde uygulanan on beş günlük ek sürenin otuz gün olarak dikkate alınmasına,
 
karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.