Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak 2021 tarihinde ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU ve QFCRA CEO’su Sn. Micheal RYAN tarafından imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik işbirliğini sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu dış ilişkilere büyük önem vermekte; ülkeler ve otoriteler arası işbirliklerini artırmak için çaba harcamaktadır. Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi ile imzalanan mutabakat bu yönde yapılmış 37. mutabakattır.

Kamuoyuna duyurulur.