2019 Kurumsal Yönetim İzleme Raporu Basın Açıklaması


Kurumsal yönetim düzenlemelerinin etkin biçimde uygulanması, uygulamaların Kurulumuz tarafından etkin gözetiminin sağlanması ve gönüllü ilkelere dair raporlamanın geliştirilmesi amacıyla, Kurulumuz ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle başlatılan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” isimli proje kapsamında oluşturulan kurumsal yönetim ilkelerine uyumun raporlanmasına ilişkin yeni raporlama esasları ve raporlamada kullanılması öngörülen şablonlar Kurulumuz Karar Organı’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı toplantısında  kabul edilmiştir.
 
Proje sürecinde yürürlüğe giren yeni Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi kapsamında  Kurulumuz ve EBRD yayını olarak ilk izleme raporu (İzleme Raporu/Rapor) hazırlanmıştır. İzleme Raporu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu teşvik etmek, ilkelerin yaygın şekilde uygulanmasını sağlama amacı hakkında fikir vermek ve bu konuda şirketler için uygulamaya dair bir rehber oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor’da örneklem olarak BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde işlem gören şirketlerin 2019 yılı içinde yaptıkları kurumsal yönetim raporlamasında açıkladıkları 2018 yıl sonu verileri baz alınmıştır. 
 
Rapor, BIST 100 ve BIST 30 şirketlerinin zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini ortaya koymakta ve uyum durumlarına ilişkin açıklamalarını ele almaktadır. Bu kapsamda, Rapor’da   genel anlamda BIST 100 şirketlerinin zorunlu olmayan ilkelere ortalama uyum düzeyinin %80, BIST 30 şirketlerinin ortalama uyum düzeyinin ise %82,5 olduğu gözlemlenmiş ve yönetim kurullarının bağımsız üye sayısı, kadın üye oranı, yetkinlik ve üyelerinin görev süreleri ile performans değerlendirmesi konularında gelişmeye açık olduğu anlaşılmıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 
 
Rapora ulaşmak için tıklayınız.