7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 31/B maddesiyle, yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi-Trust-Yed-i Emin” kurumunun Türk sermaye piyasasına kazandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı ile;
  • Sermaye piyasası araçlarının teminat varlıklı ihracına,
  • Teminata konu olabilecek varlıkların niteliklerine,
  • Teminat yönetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari hususlara,
  • Teminat yöneticisi ile teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine,
  • Temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tüm kişi ve kuruluşlar 21.09.2020 tarihine kadar Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini teminattaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tebliğ Taslağına erişmek için tıklayınız.