Sermaye Piyasası Kurulu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki teknik destek ve işbirliği programı 31.08.2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

Uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilecek olan programda Sermaye Piyasası Kurulu meslek personeli tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanlarına çeşitli konularda eğitim verilecektir.

Teknik destek ve işbirliği programı genel hatlarıyla Türk sermaye piyasası mevzuatında bankaların yeri ve fonksiyonu ile yine sermaye piyasası mevzuatı kapsamında menkul kıymetleştirme uygulamalarına ilişkin olarak yasal altyapı ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayacak olan programda sermaye piyasası meslek personeli tarafından;
 • Türk Finansal Piyasalarında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeri
 • Türk Sermaye Piyasalarında Bankalar
  • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Kapsamında Bankalar
  • Menkul Kıymet İhraççısı olarak Bankalar
  • Kolektif Yatırım Yönetimi Çerçevesinde Bankalar
  • Türkiye’de Faizsiz Bankacılık
 • Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Faizsiz Finansman
 • Kolektif Yatırım Yönetimi Kapsamında Faizsiz Finansman
 • Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, Teminatlı Menkul Kıymetler
konularında Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanlarına ülkemiz mevzuatı ve deneyimi aktarılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.