6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 35/A maddesinin ikinci fıkrasında Kurulumuza verilen yetkiye dayanılarak hazırlanan “III-35/A.1 Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” (Tebliğ) 03.10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ uyarınca, bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun kitle fonlama platformları aracılığı ile toplanabilmesi için kampanya sayfasında ilan edilecek olan bilgi formlarının standartların belirlenmesi amacıyla “Girişim Şirketi - Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı” ve “Proje - Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslağı” hazırlanmıştır.

Tüm kişi ve kuruluşlar 28.08.2020 tarihine kadar;
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu Taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini aşağıdaki görüş bildirme formu aracılığı ile Kurulumuza iletebilirler veya kitlefonlamasibilgi@spk.gov.tr eposta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.