Bilindiği üzere 7222 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) eklenen “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu(BASK)” başlıklı maddesinde, “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu”nun tanımına, oluşumuna karar almasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı ile; 
  • BASK’ın niteliğine, amacına, alabileceği kararlara ve borçlanma aracı sahiplerinin haklarına,
  • Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesine,
  • BASK toplantı usullerine,
  • Teminatlı varlıklı ve teminatlı borçlanma araçlarının BASK toplantılarına katılımına,
  • İhraççının ödeme yükümlülüklerin ihlali halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Tüm kişi ve kuruluşlar 15.05.2020 tarihine kadar Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini basktaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tebliğ Taslağına erişmek için tıklayınız.