Ülkemizin kalkınmasının finansmanında önemli bir yer tutması gereken sermaye piyasalarını daha da geliştirmek, gelişmiş ülke piyasalarında başarıyla kullanılan bazı finansal araçları ülkemizde de kullanabilmek için gerekli düzenleme değişikliklerinin yapılmasına yönelik çalışmaları göreve geldiğimiz günden bugüne sürdürmekteyiz. 

Bu çerçevede, "Pay Alım Teklif Tebliği"ne yönelik olarak daha fazla kaynak girişine ihtiyacı olan ancak hisse senedi piyasa fiyatı nominal değerinin altında olduğu için bedelli sermaye arttırımlarında sorun yaşayan şirketlerimize kaynak sağlamayı hedefleyen bir değişiklik taslağını yayımladık ve paydaşların görüşüne açtık. Umuyorum ki, piyasamızdaki tüm kesimlerden bu taslağa yönelik görüşler gelecek ve taslak çalışmamız eksi ve artı yönleriyle değerlendirilecektir. Gelen görüşler çerçevesinde kısa zamanda bu değişikliği hayata geçireceğimize inanıyorum. 

Diğer yandan, uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan "menkul kıymetleştirme" işlemlerine, "Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler"e (VİDMK) yönelik düzenlemelerimiz imkân sağlamaktadır. Sektörden gelen talepleri de dikkate alarak bu alanda finans sistemimizin nasıl daha etkin olabileceğine, reel sektöre kaynak aktarılması anlamında neler yapabileceğimize ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. İlgili düzenleme değişiklikleri 11.11.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu değişiklikler ile finansal kuruluşlarımızın, likiditesi düşük varlıklarını menkul kıymetleştirmek suretiyle sermaye piyasalarımızdan fon sağlayabilme imkânları kolaylaşacaktır. Bu araçlar, arkasında dayanak varlık bulunması nedeniyle yatırımcılarımıza ek koruma sağlarken, şirketlerimiz açısından da borçlanma maliyetlerini düşürme imkânı sağlamaktadır.

Bu çerçevede, Resmi Gazete'de yayımlanan bu iki Tebliğ değişikliğimizle VİDMK ihraçlarına dayanak teşkil edebilecek varlık türlerinin çeşitlendirilmesini teminen, teminatlı menkul kıymetlerin de dâhil olduğu geniş bir araç setini dayanak varlık olarak kabul edilebilir hale getirdik. Ayrıca, bu piyasanın gelişmesini ve şirketlerimizin konvansiyonel borçlanma araçları (tahvil/bono) yerine dayanak varlık ile kuvvetlendirilmiş ürünlerle borçlanmasını teşvik etmek amacıyla 31.12.2019 tarihine kadar yapılacak bu tür ihraçlarından Kurul ücreti alınmamasını uygun gördük.

Bu kapsamda, finansal sistemimizin bütün taraflarını, bu Tebliğ değişiklikleri kapsamında Kurulumuzun sağladığı yeni imkânlardan yararlanmaya ve sermaye piyasalarımızı daha etkin biçimde kullanmaya davet ediyorum.

Saygılarımla 
Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU