Kurulumuzun II-16.2 nolu "Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, kooperatif ve kooperatif birliklerinin paylarının çoğunluğuna veya yönetim kontrolüne sahip olduğu anonim ortaklıkların Kurula yapacakları başvuruda kullanılacak "Başvuru Formu" Kurul internet sitesinde yayınlanmıştır.

Başvuru Formuna Başvuru Formları ve Karar Örnekleri sayfasından erişilebilir.