Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 25 adete kadar “Uzman Yardımcısı” ve 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. Derece kadrolu 8 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere, başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
 
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 10 Nisan – 21 Nisan 2017 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17.30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde Kurula ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
               
Sınav 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup, sınava katılma koşulları, sınav başvurusu, sınav konuları ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gazete ilanı ile başvuru formu ve sınav broşürüne ulaşabilirsiniz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.