İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi kapsamında, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, özel sektörümüzün yerli para cinsi ve uzun vadeli borçlanmalarının teşviki ve bankaların faiz riskini daha sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla teminatlı bir para piyasası oluşturulması konusunda Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kurulumuz, Borsa İstanbul A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) iş birliği içerisinde yaklaşık bir yıldır yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır.

İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda teminatlı bir para piyasası oluşturulması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) merkezi karşı taraf hizmetini düzenleyen 78’inci maddesinde 26.4.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanun’la gerekli değişiklikler yapılmış, söz konusu Kanun’la piyasanın oluşturulmasına yönelik hukuki alt yapı oluşturulmuştur.

Kanun’un yürürlüğe girmesini takiben tüm ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde ikincil düzenlemeler tamamlanmış ve Borsa İstanbul Yönerge’si olarak duyurulmuştur.

Kurulumuzca Takasbank’ın bu piyasada merkezi karşı taraf (MKT) olması uygun görülmüş, işlemlerin takasının Takasbank tarafından gerçekleştirilmesi ile ilgili Yönerge onaylanmıştır.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde teminatlı para piyasasının Borsa İstanbul bünyesinde, işlemlerin takasının Takasbank bünyesinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Piyasanın 14.10.2016 tarihinde Borsa İstanbul bünyesinde işlemlere başlaması hedeflenmektedir.

Yeni piyasa ile mevcut durumda tamamına yakını gecelik vadede gerçekleşmekte olan işlemlerde vadenin zaman içerisinde aylık, 3 aylık, 6 aylık gibi daha uzun vadelere yayılması, bu işlemlerde oluşan faiz oranlarının da sermaye piyasası aracı ihraçlarına gösterge olması amaçlanmaktadır.

Teminatsız işleyen para piyasalarında oluşan LIBOR gibi endekslerin manipülasyon ve karşı taraf kredi riski gibi sorunlara maruz olması sebebiyle yurtdışı örneklerde de merkezi karşı taraflı ve teminatlı olarak çalışan para piyasaları oluşturulmasına yönelik çalışmaların son dönemde yaygınlaştığı görülmektedir. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya para piyasalarında da Merkezi Karşı Taraf uygulaması hayata geçirilmiştir.

Borsa İstanbul bünyesinde oluşturulan yeni piyasada teminatlı olarak gerçekleştirilecek işlemler sonucu oluşacak referans faiz oranlarının, küresel standartların ulaşmayı hedeflediği noktada olacağı değerlendirilmektedir.

Oluşturulan yeni para piyasasında, Borsa’ya üye Bankalar ve Aracı Kurumlar işlem gerçekleştirebilecek, Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf olması nedeniyle bu piyasada işlem yapacak kuruluşlar için karşı taraf riski söz konusu olmayacak, işlemler Takasbank teminatı altında gerçekleştirilecektir.

Gerek para piyasalarına uluslararası yatırımcıları çekme potansiyeli, gerekse sermaye piyasası araçlarının geliştirilmesini destekleyecek olması nedeniyle yeni para piyasasının finansal piyasalarımızın gelişimi için önemli bir aşama olacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.