29/02/2016 tarihinde sözlü sınavı yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Mühendis giriş sınavını kazanan aday bulunmamaktadır.