İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyelerine yönelik olarak "4üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu" 19 Kasım 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ev sahipliğinde, The Marmara Taksim Hotel’de düzenlendi. Forum; Bangladeş, İSEDAK üyesi ülkelerin yetkili otoritelerinin temsilcileri ile birlikte Arap Sermaye Piyasası Düzenleyici Otoriteleri Birliği ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 
İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu, 25 ve 26’ncı İSEDAK Genel Kurul toplantılarındaki çağrılar doğrultusunda, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşları Konferans ve Yuvarlak Masa Toplantısı"nda kurulmuştur. Forum kurulduğundan bu yana, Forum Sekretaryası ve Başkanlığı SPK tarafından yürütülmektedir. Forum’un temel amacı; İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerin idari kapasitelerinin artırılması, sermaye piyasalarının gelişimi ve muhtemel işbirliği alanlarında üye ülke otoriteleri arasında görüş ve düşüncelerin paylaşılmasının sağlanmasıdır.
 
SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu Direktörü Selçuk KOÇ’un açılış konuşmaları ile başlayan Forum’da, öncelikle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan  “Comcec Üye Ülkeleri için Gayrimenkul Değerler Borsası İnsiyatifi” konulu rapor üye ülke otoritelerine sunularak tartışmaya açılmış ve toplantıya katılan üyeler çalışmanın ilerletilmesi için destek vermişlerdir
 
Ayrıca “Finansal Okuryazarlık”, “İslami Finans” ve “Piyasa Gelişimi” Forum Çalışma Grupları tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirilen İslami finans semineri ile finansal okuryazarlık ve kamuyu aydınlatma konularında hazırlanan raporlar katılımcılara sunulmuş  2016 yılı için çalışma planı değerlendirilmiştir.
 
Toplantıda ayrıca SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ iki yıllık süre için tüm katılımcı ülkelerin oybirliği ile Forum Başkanlığı’na yeniden seçilmiştir.
 
“İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu”na ve toplantıya ilişkin bilgilere http://www.comceccmr.org/ uzantılı internet sitesinden ulaşılması mümkündür.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.