Ülkemiz G20 Dönem Başkanlığının önceliklerinden biri olan yatırımların artırılması çabasının bir parçası olarak G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları’nın 4-5 Eylül’de Ankara’da gerçekleşen toplantılarında G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri kabul edildi.

G20 toplantıları kapsamında, İlkelerin tanıtılması amacıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sayın OECD Genel Sekreteri Angel Gurría tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Basın toplantısında Sayın Cevdet Yılmaz yatırımcıların şirketlerden daha şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir kurumsal yönetim sistemine sahip olunması doğrultusunda oldukça rasyonel beklentilerinin olduğunu ifade ederek, G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin ülkemizin Dönem Başkanlığında G20’nin büyümenin güçlü bir sürükleyicisi olarak yatırımı desteklemeye yönelik 2015 önceliğine, şirketlerin sermaye piyasalarına ulaşmalarını kolaylaştırarak önemli bir katkı sunacağını belirtmiştir.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurría ise yeni İlkelerin iyi kurumsal yönetim konusunda ortak bir anlayışı yansıttığını ifade ederek, artık önceliğin İlkelerin uygulanması ve finansal piyasaların daha iyi işlemesinin sağlanması olduğunu vurgulamıştır.

İlkeler OECD tarafından ilk defa 1999 yılında kurumsal yönetim alanında hükümetlere ve düzenleyici otoritelere rehberlik sunmak amacıyla geliştirilmiştir. 2013 yılında Kurulumuzun Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiği OECD Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından kapsamlı bir güncelleme çalışması başlatılmış ve yeni İlkeler onaylanmaları amacıyla G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına sunulmuştur.

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerine ulaşmak için tıklayınız.