Bir basın yayın organında yer alan maksatlı haber üzerine işbu basın açıklamasının yapılması zaruri görülmüştür. Kurulumuz tarafından alınan tüm kararlar Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun’la Kurulumuza tanınan görev ve yetki çerçevesinde, ilgili mevzuatla belirlenen yöntem kapsamında alınmaktadır.

Kurul Karar Organı’nın çalışma esasları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 123. maddesinde düzenlenmiştir. Alınan tüm Kurul Kararları belirtilen Kanun hükmü kapsamında alınmış, bugüne kadar herhangi bir şirket sahibi, yöneticisi, çalışanı Kurul toplantısına katılmamış, karar yazım sürecine iştirak etmemiştir.

Kurulumuzu ve çalışanlarımızı hedef yapma amacını taşıyan ve geçmişte de denenen bu tür haberlere karşı Kurulumuz Yasal haklarını kullanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.