Kurulumuzca borçlanma aracı ihraç başvurularının değerlendirilmesinde sürecin hızlandırılması ve başvurulara ilişkin standartların belirlenmesi amacıyla hazırlanarak web sitemizde ilan edilen “Halka arz edilmeksizin veya yurt dışında borçlanma aracı ihracı başvuru formu”nun güncel hali ile halka arz suretiyle gerçekleştirilecek ihraçlar için kullanılacak “Halka arz edilerek borçlanma aracı ihracı başvuru formu” hazırlanmış olup web sitemizde ilan edilmiştir.

Borçlanma araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesine onay verilmesi amacıyla Kurulumuza yapılacak başvurularda, başvuru dosyası ile birlikte başvurunun niteliğine uygun başvuru formunun da Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Söz konusu formlar için tıklayınız.