VII-128.4.a sayılı  “Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 22.01.2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında yapılan çalışmalara ve yatırımcıların yatırım yapabilecekleri sermaye piyasası araçlarını çeşitlendirilmesi amaçlarına katkı sağlanması amacıyla; 
 
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumlarının üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı ortaklıkların Türkiye’de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası aracı satışı gerçekleştirmelerinin veya yurt dışında daha önce ihraç ettikleri ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmeye başlaması işlemlerinde uygulanacak esaslar detaylı olarak düzenlenmiş ve bu kapsamda yapılacak ihraçlara kolaylıklar ve teşvikler sağlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.