4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 26’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik)’in uygulama esaslarına açıklık kazandırmak ve uygulama birliği sağlamak amacıyla “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı” (Rehber Taslağı) hazırlanmış olup, Rehber Taslağı’na buradan ulaşılabilir.

Rehber Taslağı’ında;
  • Fon Türleri,
  • Fon Türlerine İlişkin Kontrol,
  • Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemler,
  • Fon Portföyündeki Varlıkların Değerlemesi,
  • Fon Paylarının Alım-Satımı,
  • Risk Yönetim Sistemi,
  • Fonlara İlişkin Operasyonel İşlemler,
  • Kamuyu Aydınlatma Esasları,
  • Kurul Ücreti
ile diğer konulara ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Anılan taslağa ilişkin görüş ve öneriler 16.01.2015 tarihine kadar emekfonrehber@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.