OECD/INFE tarafından düzenlenen 2. Gelişmiş Finansal Okuryazarlığa İlişkin Küresel Politikalar Araştırma Sempozyumu, Kasım ayında OECD genel merkezi Paris’te gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı’nın üst düzeyde temsilinin sağlandığı Sempozyum’da Türkiye Ulusal Stratejisi çerçevesinde öncelikli olan Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Tüketicinin Korunması konularındaki çalışmalar üye ülkelerle paylaşıldı.

2. Gelişmiş Finansal Okuryazarlığa ilişkin Küresel Politikalar Araştırma Sempozyumu’nda, ülkemizin 2015 yılında G20 Başkanlığı ve Kurulumuzun OECD/INFE’de yürüttüğü görevlere dikkat çekilerek, uluslararası platformlarda Finansal Eğitim konusunun önceliğimiz olduğu belirtilmiş; özellikle ilk ve orta öğretime, aile ve kadınlara ve KOBİ’lere yönelik finansal eğitim konularında kararlı bir program çerçevesinde çalışmalar yürütüleceği katılımcılarla paylaşılmıştır.

Dünyada finansal eğitim konusunda farkındalık yaratmak ve ülkelerin tecrübelerini paylaşacakları bir platform sağlamak üzere kurulan OECD/INFE tarafından gerçekleştirilen tüm toplantılarda Türkiye başlangıçtan bu yana aktif rol almaktadır. Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları’nın ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu 2014 yılı itibariyle OECD/INFE Danışma Kurulu’nda temsil edilmeye başlanmıştır. OECD/INFE Danışma Kurulu; Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Portekiz, Rusya Federasyonu, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere, ABD ve Türkiye’nin de aralarında olduğu 14 üye ülkeden oluşmaktadır.

Kurulumuz ayrıca, OECD/INFE’nin Aralık 2014 tarihi itibariyle faaliyete geçecek KOBİ’lerin Finansal Eğitimi Uzman Alt Komitesi’nde Hollanda ile birlikte eş başkanlık görevini yürütecektir.

OECD - INFE Nedir?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından, finansal eğitim konusunda çalışmak üzere 2008 yılında 46 ülkenin katılımıyla kurulmuş bir ağdır. Finansal eğitim konusunda uluslararası işbirliği sağlayarak, üye ülkelerin tecrübelerini paylaştıkları bir platform olma özelliği taşımaktadır. Dünya genelinde, finansal eğitime yönelik uluslararası strateji geliştirilmesini amaç edinen OECD/INFE, oluşturduğu organizasyon sayesinde her türlü veri, analiz, örnek uygulama ve akademik çalışmaları değerlendirerek rapor haline getirmekte, düzenli olarak uluslararası kamuoyunun faydasına sunmaktadır.

OECD/INFE; “Ülkelerin Finansal Eğitim Ulusal Stratejilerinin Belirlenmesi”, “Ülke Eğitim Stratejilerine Finansal Eğitimin Dâhil Edilmesi”, “Kadının Finansal Eğitimi”, “Finansal Okuryazarlığının Ölçümü”, “Finansal Eğitim Stratejilerinin Verimliliği” gibi konulara ilişkin pratik ve akademik faaliyetlerini, bugün 110 üye ülkeden yaklaşık 240 kurumunun katılımı ile devam ettirmektedir.