İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyelerine yönelik olarak "3’üncü İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu" 11 Kasım 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ev sahipliğinde, İstanbul Zorlu Center Raffles Hotel’de düzenleniyor. Forum; Gambiya, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Sudan ve Türkiye’den yetkili otoritelerin temsilcileri ile birlikte Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi, İslam Kalkınma Bankası, Arap Sermaye Piyasası Düzenleyici Otoriteleri Birliği, İSEDAK Koordinasyon Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Körfez Tahvil ve Sukuk Birliği’nin katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu, 25 ve 26’ncı İSEDAK Genel Kurul toplantılarındaki çağrılar doğrultusunda, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen "İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kuruluşları Konferans ve Yuvarlak Masa Toplantısı"nda kurulmuştur.

Forumun kuruluşundan itibaren, Forum sekretaryası ve başkanlığı SPK tarafından yürütülmektedir. Forum’un temel amacı; İslam ülkelerinde sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerin idari kapasitelerinin artırılması, sermaye piyasalarının gelişimi ve muhtemel işbirliği alanlarında üye ülke otoriteleri arasında görüş ve düşüncelerin paylaşılmasının sağlanmasıdır.

Bu yıl Forum toplantısı öncesi sabah oturumunda Borsa İstanbul ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile “Uluslararası Tarihi, Teorisi ve Pratiğiyle İslam İktisadı ve Finansı: Türkiye Örneği” başlıklı bir konferans da gerçekleştirilmektedir. Bu konferans, SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ, Borsa İstanbul Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim TURHAN ile İstanbul Müftüsü Sn. Rahmi YARAN’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ konferansta, Türk sermaye piyasaları, son dönemde faizsiz finans alanında yapılan düzenlemeler, İstanbul Finans Merkezi Projesi ve ülkemizin 2023 yılı hedefleri ile ilgili bir sunum yapmıştır.

Söz konusu konferans gün boyu yerli ve yabancı bilim adamlarının tebliğ sunumları ve katılımları ile devam edecektir.

SPK Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu Direktörü Selçuk KOÇ’un açılış konuşmaları ile başlayacak Forum kısmında ise, “Finansal Okuryazarlık”, “İslami Finans”, “Piyasa Gelişimi” ve “Kapasite Geliştirme” alanlarında, çalışma grubu üyesi otoriteler tarafından geçtiğimiz yıl içinde yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar ele alınacaktır. Forum toplantısında; söz konusu alanlarda yapılan çalışmaları özetleyen sunuşlar ilgili Forum Çalışma Grubu başkanları tarafından yapılacak ve ayrıca üyeler arasındaki işbirliği imkanları ele alınacaktır.

Konferansın ve Forum’un ülkemize ve İslam dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.

“İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu”na ve toplantıya ilişkin bilgilere  http://www.comceccmr.org/  uzantılı internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

Kamuoyuna duyurulur.