Sermaye Piyasası Kurulu, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü’nün (International Organisation of Securities Commissions – IOSCO) Rio de Janeiro’da yapılmakta olan 39 uncu Yıllık Konferansı sırasında, IOSCO Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Growth and Emerging Markets Committee – GEM) temilcisi olarak IOSCO Yönetim Kuruluna (IOSCO Board) seçilmiştir.

IOSCO menkul kıymetler piyasalarının düzenlenmesi ve denetimi alanında uluslararası standartlar belirlemekte olup, dünya çapında bu alanda yetkili 126 kuruluş örgütün üyesidir. IOSCO bünyesinde özellikle gelişmekte olan piyasaların etkinliğini artırıcı ilkelerin oluşturlması ve bilgi akışının sağlanmasını amaçlayan GEM’in mevcut durumda 88 üyesi bulunmaktadır. IOSCO Yönetim Kurulu ise örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli kararları alarak Başkanlar Komitesinin gündemine getiren, icra organı niteliğindeki oluşumdur.

IOSCO’ya 1988 yılında üye olan Sermaye Piyasası Kurulu, IOSCO bünyesinde komite ve çalışma grubu çalışmalarına aktif olarak iştirak ederek sermaye piyasaları alanında uluslararası politika oluşumuna katkıda bulunmaktadır. IOSCO Yönetim Kurulu üyeliği ile Kurulumuz, sermaye piyasaları alanındaki uluslararası karar alma mekanizmalarına ve tartışmalara doğrudan katılım ve katkı sağlama imkanını elde edecektir.

Ülkemiz ve küresel sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.