Ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin hazırlanan ihraç belgeleri ile tertip ihraç belgelerine onay verilmesi amacıyla Kurulumuza yapılacak başvurularda kullanılacak olan ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi formatları yenilenmiş olup, ayrıca yurt içinde halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek teminatlı menkul kıymet ihraçlarında kullanılmak üzere ihraç belgesi eki hazırlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Söz konusu belgelere ulaşmak için tıklayınız.