Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen temel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

- Lisans türleri ve her bir lisans için alınması gereken sınav konuları uluslararası örnekler ve yeni sermaye piyasası mevzuatı dikkate alınarak güncellenmiş, her bir lisans sahibinin çalışabileceği alanlar dikkate alınarak sınav konuları alanlar itibariyle belirlenmiş, modül sistemine geçilerek aşama aşama lisans alınabilmesine imkan sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.
Yeni düzenleme ile lisans türleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
  • Türev Araçlar Lisansı
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
  • Kredi Derecelendirme Lisansı
  • Konut Değerleme Lisansı
  • Gayrimenkul Değerleme Lisansı
- Lisans alma şartları netleştirmiş, mezuniyet konusunda belirlemelerde bulunulmuş, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim şartı öngörülmüştür.
- Her bir lisans türü için farklı kapsamda meslek kuralları ve etik değerler sınav konuları arasına eklenmiş, böylece lisans sahiplerinin görevleri esnasında teknik bilgi kapasitelerinin artırılması yanında etik değerleri de dikkate alarak görevlerini icra etmeleri hedeflenmiştir.
- Sınavların geçerlilik süresi ve lisans sahibi olanların katılması gereken yenileme eğitimlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
- İstanbul’un bir finans merkezi olması projesi kapsamında, yabancı uyruklu kişilere ve yurt dışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalışmış olan Türk uyruklu kişilere yabancı lisans belgeleri ile Türkiye’deki sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda belirli unvan veya görevlerde çalışma imkanı sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.